tisdag 10 mars 2009

Konjunkturen mäts i sopor

Recycle Reduce Reuse

Bild: Kevin Dooley

- Vi märker tydligt när folk slutar köpa nytt. Då blir det inte lika mycket emballage och slängda prylar
Som jag skrivit tidigare har vi numera inte specielllt mycket restavfall. Kanske en eller två små påsar i veckan. Dels biosorterar vi matavfall och dels bär vi iväg med glas, metall, papper och plast till återvinningsstationen.
Nu rapporterar GP att finanskrisen leder till sopbrist. Lågkonjunkturen och den minskade konsumtionen har lett till en minskad mängd sopor i Sverige och för att nu klara fjärrvärme- leveranserna måste avfalls och återvinningsföretaget Renova, som ägs av en rad västsvenska kommuner, börja elda utlänska sopor i sin anläggning i Sävenäs. Förra året var annars ett rekordård, 453 000 ton sopor brändes i Sävenäs - 9 000 ton mer än året innan. Men nu är det andra tider. Enligt Renova:s vd Christian Baarlid så har avfallsmängderna krympt med hela 20 procent det senaste halvåret och nu måste man ta emot 40 000 ton avfall från Norge och Holland för att klara leveransen av fjärrvärme i Sverige. Avfallet skall köras till Göteborg med lastbil eller båt.
Här trodde jag att det var bra att vi skapade mindre avfall men icke - istället skall man köra hit mer sopor... Renova har tidigare varit i blåsväder för att man lät felaktigt låtit 100 ton källsorterad plast och papp gå till förbränning. Men det kanske inte var ett misstag? Det kanske var ett försök att täcka upp för de oväntade sopförlusterna?
Systemfel eller systemlösning?
"Det finns ibland en oro för att vi bygger fast oss i ett beroende av sopförbränning. Vi delar inte den. Förbränningen har bidragit till att soptippen är på väg att bli historia. Och inför framtiden är avfall bara ett av många bränslen som kan användas för att producera el och värme".
I debattartikeln DEBATT: Förbränning hand i hand med återvinning propagerar Weine Wiqvist Vd, Avfall Sverige och Lena ­Sommestad Vd, Svensk ­Fjärrvärme för hur bra det är att bränna upp avfall och att problemet med de ökande avfallsmängderna visserligen har med konsumtion och livsstil att göra men att avfallsförbränning för fjärrvärme ändå är en klok systemlösning. . Men jag är inte övertygad. Om det är lönsammare att bränna upp vårt avfall än att återvinna eller rent av minska avfallet kan vi knappast få någon hållbar utveckling.

Relaterade inlägg:
Bokonsdag - Garbageland
Ökade transportkostnader ger höjd soptaxa i Göteborg
Tema sopor - Kompostera meraTema mat Love food - hate waste
Tema sopor - källsortering i hemmet
Tema sopor - mindre saker = mindre sopor
Tema sopor & återvinning
Svenskarna är bra på återvinning

1 kommentar:

  1. Sopfrågan är inte enkel! Jag sopsorterar så noga jag kan, men grämde mig för ett tag sen över att jag inte kunde kompostera vårt matavfall på något vettigt sätt här i lägenheten. Sen insåg jag att det inte var något att bry sig om eftersom en kompost egentligen bara gör att man släpper ut onödig metan i atmosfären, och det är således ett bättre alternativ att bränna upp avfallet. Sen kom jag ju på att jag gärna såg att man kunde göra biogas av den, men kom också där till insikt efter att mitt pojkvän gjorde ett arbete om biogas i sin kurs i kemiteknik på KTH. Där fick de veta att det är mer effektivt att producera biogas, bränna upp den, göra om det till el och använda det till exempelvis bilar. Det beror på att förbränningsmotorn har så löjligt låg verkningsgrad jämfört med elmotorn (30% mot 90% vid maximal belastning). Fjärrvärme är alltså ett bra alternativ då eftersom man får ut mer energi av avfallen jämfört med andra användningområden. Dock tycker jag att det är synd att så många hus fortfarande behöver värmas upp idag. Idag finns det relativt enkla och billiga byggtekniker som gör att man knappt behöver gör det. Det borde vi bygga så att vi kan använda sopresursen till något annat! Energislagen är få och vi måste tänka smart.

    SvaraRadera

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin