söndag 15 mars 2009

Grönskande Seminarier och stadsvandringar i Göteborg

Our side of Town

Bild: Lupo Lupo

Nätverket Grönskande Gårdar, en del av ekologisk stadsdel i Majorna håller en seminarieserie torsdagskvällar udda veckor. Några av seminarierna genomförs i form av stadsvandring med fokusdialog med Einar Hansson från Melica. Läs mer i den här bilagan .

Fler stadsvandringar
Vill du stadsvandra på egen hand kan du köpa Hälsolots stadsvandringsbroschyr innehåller tolv stadsvandringar i olika teman, där det gröna i staden lyfts fram tillsammans med kulturhistorien. Eller titta på Hanneles promenadblogg, 70 promenader i Göteborg i bild och ord.

1 kommentar:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin