fredag 6 november 2009

Ett cykelpolitiskt manifestPolitik påverkar – och med satsningar och bra politiska beslut kan fler svenskar cykla oftare. Detta är bra då den som cyklar får bättre hälsa och ekonomi – samtidigt som man med varje tramptag bidrar till en bättre miljö och trafiksituation. Därför ställer Svensk Cykling ett antal politiska krav för ökad cykling i Sverige.

Via bloggen cykelsmart.se (som jag skrivit om tidigare) publicerar branschorganisationen Svensk Cykling idag ett cykelpolitiskt manifest.

De fem huvudpunkter i manifestet:

  • Att pengar för investeringar i cykelinfrastruktur öronmärks och återrapporteras av regeringen, regioner och kommuner.
  • Ändra skattereglerna så att cykling uppmuntras – t.ex. vad gäller friskvårdsbidrag för cykling som motion samt avdragsrätt för arbetsgivare som möjliggör cykelköp (likt hem-pc-reformen).
  • Att cykelparkeringar byggs vid bostäder, arbetsplatser, köp- och resecentra.
  • Kräv att kollektivtrafik (både buss och spårbundna färdmedel) möjliggör att cyklar ska kunna tas med.
  • Att framkomlighet och säkerhet för cyklister förbättras.

Ladda hem hela manifestet i pdf-format. Där redogör man mer detaljerat kring den sista punkten.

Jag måste erkänna at t jag själv inte har cyklat så mycket på sistone. Novembervädret lockar inte riktigt till cykling...

Via Ivan Liljegrens blogg cykelidag.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin