fredag 13 november 2009

Fredagsfilm: TappedTapped är en ny dokumentär som undersöker flaskvattenindustrin och dess effekt på människors hälsa, klimatet och miljön. Filmen är gjord av Stephanie Soechtig och producenterna bakom filmer som Who Killed The Electric Car och I.O.U.S.A. Dokumentären tar med tittarna in till de företag som vill privatisera och sälja tillbaka vårt vatten, en gemensam resurs som inte borde bli en handelsvara. Förhoppningsvis får vi se filmen i Sverige snart!

En annan film om vatten

Dokumentärfilmen Heligt vatten handlar om vår globala vattensituation, och de fattigas kamp för att få tillräckligt med dricksvatten. I Indien protesterar bönderna mot Coca-Cola, eftersom deras grundvatten sjunker och förgiftas på grund av Coca Colas läskproduktion. ”Heligt vatten” är också en film om starka indiska kvinnor som vågar protestera och hävda allas mänskliga rätt till vatten. Filmen visades på TV förra året. Mer info om filmen här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin