onsdag 18 november 2009

Ny miljötidskrift the Plant


I dagarna har en ny miljötidskrift sett dagens ljus. Tidskriften heter "The Plant magazine" och är på svenska trots den engelska titeln. Tidskriften ges ut av Merbyrån och handlar om ämnen som odling, miljö, mat och hälsa. Merbyrån drivs av Charlotta Bjärholm, Ann Lönnberg och Karin Hansson. Artiklarna bygger på de senaste forskningsrönen och har ambitionen att nå forskare, studenter och intresserad allmänhet. Första numret av tidningen handlar om ”Det tysta hotet”, nämligen om övergödningen av våra vatten, med bl.a. fiskdöd och algblomning som följd. Som jag skrev i förra veckan ser naturvårdsverket detta som det största hotet mot våra hav. Jag skall hålla utkik på biblioteket efter ett exemplar av tidningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin