onsdag 15 oktober 2008

Blog Action Day 2008Årets tema för Blog Action Day är fattigdom. På FN:s millennietoppmöte år 2000 enades världens ledare om att bekämpa fattigdomen. Ur deras millenniedeklaration föddes åtta konkreta mål som ska uppnås till år 2015.
  1. Utplåna extrem fattigdom och hunger
  2. Grundutbildning för alla
  3. Förbättra jämställdheten och öka kvinnors makt
  4. Minska barnadödligheten
  5. Förbättra mödrahälsan
  6. Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar
  7. Säkra en miljövänlig och hållbar utveckling
  8. Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling
Det går att bekämpa fattigdom både lokalt och globalt. Många framhåller handel som det viktigaste verktyget för att bekämpa fattigdom men det finns även andra sätt.

Skuldavskrivning
Många framhåller en avskrivning och rättvis hantering av fattiga länders skulder som en av de viktigaste verktygen när det gäller att bekämpa fattigdomen. Världsbanken, IMF och andra givare har under årens lopp lånat ut stora belopp till odemokratiska ledare och projekt som inte gynnat utvecklingen i mottagarlandet. Norge är ett land som har beslutat sig för att avskriva å kallade illegetima skulder.

Bistånd
Mer och framförallt bättre bistånd krävs. Den smått revolutionerande Parisdeklarationen som antogs i mars 2005 är ett steg på vägen. Genom deklarationen åtar sig mottagarländerna ett större ansvar för sin egen utveckling genom ekonomiska och politiska reformer, och biståndsgivarna lovar att förändra attityder och metoder för att anpassa sitt bistånd bättre till varje enskilt samarbetsland. Deklarationens mål ska vara uppfyllda år 2010.

Rättvis handel
Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När du väljer Rättvisemärkt bidrar du till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Mikrolån
Jag tror personligen på hjälp till självhjälp som en viktig del i fattigdomsbekämpningen. Ett exempel är mikrokrediter där man lånar ut mindre summor pengar till entreprenörer i utvecklingsländer och på detta sätt ger dem en chans att försörja sig själva och sina familjer genom olika affärsverksamheter. Kiva är ett USA-baserat nätverk av mikrolåneorganisationer över hela världen, och det går på individbasis att låna ut några hundralappar för att stödja nyföretagande och ge hjälp till självhjälp. Det finns även flera Kakbanker i Sverige om man är sugen på att kombinera nytta med nöje.

Så sitt inte bara där - gör något!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin