torsdag 7 juli 2011

Ekonomismart!

Handlar om pengar

Bild: Henrik Ström


Alla har ett gemensamt ansvar för att hjälpa unga att på ett bra sätt hantera de krav som konsumtionssamhället ställer så att de får en hållbar ekonomi genom hela livet.
Förra hösten sedan kom statistik från Kronofogden som visade att Skåningar och Värmlänningar hörde till de mest skuldsatta i landet. Unga kvinnornas ökning av obetalda skulder är dubbelt så stor som hos männen i åldersgruppen 18-25 år och bland landets 20-åringar har antalet ansökningar om betalningsförelägganden ökat med 9 procent under 2010 visar annan statistik.
Det finns uppenbarligen ett stort behov av kunskap om vardagsekonomiska frågor. Jag har tidigare skrivit om Koll på cashen, ett samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden där syftet är att lära elever mer om privatekonomiska frågor och samtidigt förbereda dem tiden efter gymnasiet.
En annan insats är utbildningen Ekonomismart, som hjälper unga att få koll på ekonomin. Ekonomismart är ett samarbetsprojekt mellan Folkuniversitetet, Konsumentverket och Finansinspektionen som delfinansierats med medel ur Allmänna arvsfonden. Ekonomismart startade hösten 2009 och har sedan starten blivit en stor framgång i Värmland och Västra Götaland. Med anledning av det stora intresset kommer projektet även att utvidgas till Skåne och Blekinge.

Ladda ner handledningen här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin