lördag 3 april 2010

Lördagsfilm: Stay hungry, stay foolishHär är ett tal som Steve Jobs höll på Stanford 2005. Det 15 minuter långa talet handlar om livet, döden och allting där emellan men framför allt att man skall leva sitt liv som om varje dag vore den sista.

Glad påsk!
Mer
Läs själva talet här!
Läs en analys av talet (på svenska) här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin