onsdag 21 april 2010

Bokonsdag: CSR, Corporate Social responsability i praktiken

CSR i praktiken

Boken CSR, Corporate Social responsability i praktiken handlar om hur företag kan jobba med hållbarhet för att tjäna pengar. Jag hittade den på jobbet och vi är ett av företagen som omnämns i boken. Boken är skriven för att dels kunna läsas från pärm till pärm men också för att kunna användas som uppslagsverk. I slutet finns olika typer av register där man slå upp termer och företag eller varumärken. Man kan söka på alfabetisk ordning men också regional och branschindelning.

Boken innehåller över 150 konkreta exempel på vad företag har gjort för att ta mer ansvar ur ett miljömässigt, etiskt och socialt perspektiv. Kapitel tre fokuserar på miljömässigt ansvarstagande. Enligt författaren befinner vi oss mitt i den tredje gröna vågen och att företag inte skall glömma att se till de ekonomiska fördelarna när man ser över sitt miljömässiga ansvarstagande eftersom dessa två faktorer oftast hänger ihop. Exempel som tas upp i det här kapitlet är livscykelanalys för att spara resurser, hur en hållbar resursanvändning sparar pengar och gröna transporter( de miljövänligaste transporterna är de som aldrig äger rum). Här kan man läsa om Starbucks kampanj "Grounds for your garden" där de som vill kan hämta kaffesump för at använda i trädgårdar och i balkonglådor.

Femte kapitlet handlar om etiskt ansvarstagande och särskilt intressant tyckte jag att det var att läsa om hur ett företags agerande i kris avslöjar etiken i praktiken. Exemplet som användes var Kalla faktas avslöjande våren 2008 hur dun plockades från levande fåglar, dun som sedan användes i olika svenska produkter. Här får Åhlens och IKEA beröm för sitt agerande medan Hemtex gick miste om Goodwill då kunderna aldrig fick reda på att Hextex redan innan hade stränga kontroller och att de aldrig köpt det ifrågasatta dunet.

10 bra steg på vägenEfter sista kapitlet tipsar författaren om 10 bra steg på vägen:


  1. Börja spara el

  2. Byt till förnyelsebar energi

  3. Anställ funktionshindrade och invandrare (och spegla era kunder på köpet)

  4. Hushålla med resurser (skippa flaskvattnet)

  5. Engagera er i lokalsamhället (men det räcker inte att skriva en check)

  6. Dra ner på resandet

  7. Börj återvinna

  8. Ät mat. Inte så mycket. Mest växter. (byt ut läsken mot vatten och kakor mot frukt i fikarummet)

  9. Ta hand om personalen och hjälp dem att ta hand om sig sälva (köp tjänstecyklar)

  10. Lev som ni lär
Som alltid bör man vara lite kritisk när man läser om företag. I boken används Whole Foods som ett positivt exempel när det gäller hållbarhet (de har återvinningstationer i butikerna och har en lista med oacceptabla livsmedelstillsatser) men ägaren är samtidigt ytterst fackföreningsfientlig så vi lär inte få någon Whole foods butik i Sverige inom överskådlig tid. Converse som nämns i samband med varumärket Red ( där en del av försäljningspriset går till att bekämpa spridningen av HIV i Afrika), ägs numera av Nike och skorna tillverkas inte längre i USA utan i tredje världen under tveksamma arbetsförhållanden. Starbucks är också ett företag som har varit inblandade i en hel del kontroverser, både arbetsrättsliga tvister med fackföreningar liksom hur de dominerar marknaden genom att dumpa priser och agera osjysst mot konkurrenter.

Om författarenPer Grankvist är journalist och ligger bakom CSR i praktiken.se som började som en blogg 2006. Tidigare har han arbetat som internationell marknadschef på Wayne's coffee. Nu när jag har sett bild på författaren kan jag även konstatera att det är en gammal klasskamrat som jag inte träffat sedan lågstadiet - kul!

Mer
Läs ett utdrag ur boken här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin