tisdag 20 januari 2009

Hållbar vardag


I Gävle pågår projektet "Hållbar vardag" som går ut på att motivera och visa Gävlebor hur vi kan bidra till att minska vår påverkan av klimat och vår miljö utan att leva ”stenåldersliv”. Man vill visa att en klimatsmart livsstil är attraktiv och tilltalande och ger möjligheter till ett gott liv.

Hållbar VarDag i Gävle greppar över fyra områden:

  • Energi
  • Mat
  • Resor
  • Återvinning

En del av projektet är "Hållbara familjer" som verkar vara uppbyggt ungefär som Klimatpiloterna i Kalmar. 30 familjer i Gävle får under tolv månader hjälp att ändra sitt beteende och sina vanor i en mer miljövänlig inriktning. Den 17 september 2008 gick startskottet för de utvalda familjerna och sedan dess har de gjort sin första hälsoprofilbedömning, varit på studiebesök på en kompostanläggning och lärt sig mer om energifrågan. I slutet av januari kommer de att få se filmen En obekväm sanning och februaris utmaning består av två veckor med köpstopp.

1 kommentar:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin