måndag 19 oktober 2009

Nödstopp - en kampanj inför Köpenhamnsmötet
Vi har alla ett val. Vi kan välja att obekymrat fortsätta att leva över våra ekologiska tillgångar eller så kan vi vägra vara kuggar i den överkonsumtionsekonomi som tär ner vår hemplanets förmåga att upprätthålla livet som vi känner det. Det finns inget mittemellan. Alla delar av vår ekonomi är i dagsläget till övervägande del baserade på fossila bränslen. Om vi menar allvar med att minska vår klimatpåverkan måste vi därför minska vår delaktighet i världsekonomin.
Nödstopp är en kampanj som drivs av arrangeras av en arbetsgrupp inom Klimataktion. Kampanjen pågår mellan 24 okt och 18 dec. Tanken är att de som deltar i kampanjen under den här perioden bara ska konsumera för mer motsvarande försörjningsstöd (socialbidrag).
Tanken är vidare att genom detta hjälpa Sveriges regering att kunna vidta nödvändiga åtgärder i ljuset av klimathotet istället för att prioritera kortsiktig tillväxt.

De åtgärder som vi anser nödvändiga, och alltså ålägger Sveriges regering att vidta, är följande:
  1. Att Sverige vid sidan om tvågradersmålet antar målsättningen att atmosfärens absoluta koldioxidhalt ska ner under 350 miljondelar, samt att Sveriges regering aktivt och kraftfullt agerar för att etablera denna målsättning för hela EU att ta med sig till Köpenhamnsmötet.
  2. Att Sverige förbinder sig att minska sina inhemska utsläpp med 40 % till år 2020. Vi är fullt med­vetna om att detta kommer innebära en med krigstider jämförbar mobilisering av samhällsekonomin. Genom den här kampanjen vill vi visa att vi är beredda till det.


I Göteborg skulle riksnormen ge vår familj på 4 personer 8800 i personliga kostnader (mat, mediciner, kläder, skor, hobbies & fritid) + 1420 i gemensamma kostnader (TV, telefon, dagstidningar). Till de här drygt 10000 kronorna tillkommer behovsprövade utgifter för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, arbetsresor, förbrukningsvaror, läkarvård, medicin och akut tandvård samt glasögon och a-kasse- och fackföreningsavgift. Men man drar även bort eventuella inkomster i form av exempelvis barnbidrag eller föräldrapenning.

Personligen tycker jag att det är ett intressant experiment på många plan. Dels för att pröva att leva på samma ekonomiska nivå som de som lever på socialbidrag a la Fattigbloggen. Det är också intressant att se vad som händer när vi inte längre kan köpa allt som vi är vana att konsumera. Men om det är rätt väg att påverka regeringen är en helt annan fråga...

Mer
Nödstopp finns även som Facebook-grupp. Gå med där för att lätt sprida kampanjen till dina vänner samt få tillgång till diskussionsforum m m.
Startskottsevenemang är planerat att hållas i Kulturhuset, Stockholm 24 okt kl 12:00, mer info om det kommer.

2 kommentarer:

  1. Jag hörde talas om detta förra veckan men har inte hunnit kolla upp det. Ska du/ni vara med?

    SvaraRadera
  2. Jag är tveksam till att vi/jag kommer att vara med. Jag får nog fundera lite till.

    SvaraRadera

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin