torsdag 29 mars 2012

Grattis Jörgen!

Fourteen Past Ten

Bild: Cristian V.

” Mer än en gång har jag känt det absurda i att sitta och skriva på en avhandling om tidsmässig välfärd när jag själv är tidspressad. Jag brukar trösta mig med Richard Bachs ord ”You teach best what you most need to learn.” 

Idag säger jag grattis i efterskott till Jörgen Larsson som disputerade på sin sin avhandling om tidsmässig välfärd förra veckan.

Avhandlingen består av fyra olika delar. I introduktionen analyserar han begreppen tidsmässig välfärd, tidspress, tidsnöjdhet, tidsstrategier och tidspolitik. Här finns också sammanfattningar av avhandlingens olika delar. Den andra nyskrivna delen av avhandlingen är rapporten Pappadeltid. En väg till högre tidsmässig välfärd och ökad jämställdhet? Två delar av avhandlingen är publicerade tidigare, dels en artikel där Jörgen analyserar självhjälpsböcker, dels rapporten Om föräldrars tidspress.

Du kan ladda hem hela avhandlingen här: Studier i tidsmässig välfärd Jörgen Larsson. Om du bara vill ha rapporten om pappadeltid kan du ladda hem den här: Vill ha ett tryckt exemplar av hela avhandlingen så kostar den 150 kr plus porto och beställs genom att maila: gunilla.gustafsson@socav.gu.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin