fredag 9 mars 2012

Inredningsfredag: Ecoration för ett mer Hållbart liv hemma

ecoration

Ecoration är ett projekt som drivs av IKEA och Världsnaturfonden WWF i samarbete med Kalmar kommun. Man har valt ut nio hushåll i Kalmarområdet, som gillar heminredning, är påhittiga och som vill värna om miljön. Tillsammans med IKEA och WWF kommer de under fem månader att utveckla lösningar och öka kunskapen om hur vi kan underlätta för ett hållbarare liv hemma. Målet är att kan minska sin förbrukning av energi och vatten samt minska mängden avfall med hjälp av inredningslösningar, förändrat beteende och smarta knep.

Projektet pågår mellan januari och maj 2012 och är uppdelat i tre olika teman:
Tema 1: Laga, äta och förvara mat med fokus på återvinning av hushålls- och matavfall. Här står köket i centrum.
IKEA och Världsnaturfonden WWF besökte hushållen i januari och bad dem berätta hur de använde köket, diskade, lagade och förvarade mat samt hur de återvann. Utifrån vad hushållen gjorde idag, togs sedan individuella lösningar fram för varje familj.

Tema 2: Möblera med ljus och textil med fokus på energibesparing. Vardagsrummet står i centrum.
Ett hembesök gjordes under februari för att få feedback på de installerade kökslösningarna. Det undersöktes vad hushållen kan göra för energibesparingsåtgärder genom att stänga av mediautrustning och med att t.ex. byta till mer effektiva ljuskällor, textiler som minskar drag och behåller värmen vid lägre inomhustemperatur.

Tema 3: Sömn, klädvård och personlig hygien med fokus på vattenbesparing. I centrum står Sovrum, badrum, tvättstuga.
Under mars görs ett hembesök med fokus på hur hushållen kan spara energi och vatten genom att bl.a. sova med rätt täcke, vädra kläder och därmed tvätta mindre och lufttorka tvätten istället för att torktumla.

Det är intressant att besöka de olika familjerna och förhoppningsvis kan man snappa upp ett och annat bra tips.

3 kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin