tisdag 20 maj 2008

Coops hållbarhetsredovisning


Varje år sammanställer Coop sitt ekologiska arbete i en miljörapport. Den tar upp allt som gjorts inom Coop som har med ekologi och miljö att göra. Bland annat innehåller den kvitton på vad försäljningen av ekologiska och miljömärkta produkter har för positiv inverkan på miljön.
I år har den breddats till en hållbarhetsredovisning som både berättar om Coop Sveriges ekonomiska resultat och deras ansvar och arbete när det gäller miljö, hälsa och sociala frågor.

Global Compact
Under 2007 anslöt sig Coop Sverige, till FN-initiativet om ansvarsfullt företagande, Global Compact. Det är ett internationellt nätverk av cirka 3 000 företag och organisationer i över 100 länder som åtar sig att stödja och följa tio principer för ett ansvarsfullt och hållbart företagande. Från 2008 kommer Coop Sverige årligen att redovisa aktiviteter och resultat som kan kopplas till de tio principerna som handlar om mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, miljöansvar och att motverka korruption.

De tio principerna är:
Mänskliga rättigheter
1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande; och
2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt
3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
4: Eliminera alla former av tvångsarbete
5: Avskaffa barnarbete
6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö
7: Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem
8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Motverka korruption
10: Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor

Vi handlar vanligtvis på ICA även om vi vidgat våra vyer och testat Fram den senaste tiden. Vår närmaste Coop är inte så jättebra och aningens för dyr för att storhandla i men de ligge rnära förskolan och har öppet tll 21 så det blir en tur dit då och då. Efter att ha läst om Coops målinriktade satsning på hållbar utveckling blir jag extra motiverad att handla i en Coop butik då och då.

Läs mer om Coop
Coop stoppar leveranser från MO Catering
Coop slutar sälja färdigmat efter avslöjande om usla förhållandenInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin