tisdag 7 februari 2012

"Förbränning ska vara sexigt"

Foto: BIG
Bæredygtighed skal være lystbetonet, sjovt og sexet. Bæredygtighed behøver ikke at betyde en nedgang i levestandard, det kan i stedet med det rette design af rammerne betyde, at vi får nye kvaliteter, der ikke tidligere var mulige.*

Förra veckan bloggade jag om det prisbelönta bostadshuset 8-tallet i Köpenhamn. Idag handlar det om en helt annat typ av designprojekt men det är samma arkitektfirma, BIG som ligger bakom.
Bakgrunden är att fjärrvärmeverket Amagerforbrændings ugnar har varit igång i mer än 40 år och är snart uttjänta. Trots ökad källsortering och effektivare återvinning finns det fortfarande ett viss mängd restavfall som måste tas om hand. Senast 2016 måste en ny anläggning stå klar som kan ta hand om restavfallet producera fjärrvärme och el till Köpenhamns innevånare. 

Den nya anläggning, Amager Bakke, ska givetvis vara så grön som möjligt. Genom att bränna avfall mer effektivt räknar man med minska CO2 {-} utsläppen med 20 procent jämfört med dagens anläggning. Förra året stod det klart arkitektfirman BIG vunnit tävlingen med sitt förslag om en kombinerad förbränningsanläggning och skidbacke. Det låter kanske som ett skämt men faktum är att man vill anlägga en 100 meter hög skidbacke med tre pister på sammanlagt 1,5 kilometer, som dessutom ska kunna användas året runt. Underlaget är tänkt att vara en sorts konstmaterial, ungefär som astroturf..

Förra veckan sa dock Köpenhamns kommun nej till den kombinerade förbränningsanläggningen och skidbacken som arkitektfirman Big föreslagit. Anledning är dels ekonomisk, projektet blir för dyrt men man vill också öka andelen material som återvinns. De övriga kranskommunerna som är inblandade i projektet vill dock fortfarande genomföra idén.

2012-01-27 12.26.29  
Modell på Form & Design centers utställning

Just nu kan man på Form & design center i Malmö titta på Arkitektkontoret BIGs (Bjarke Ingels Group) förslag på en långsiktigt hållbar stadsplanering för ett växande Köpenhamn med omnejd. Utställningen pågår till den 4 mars och har man inte vägarna förbi kan man alltid se utställningens film på webben.

*Hållbarhet ska vara lustbetonat, kul och sexigt. Hållbarhet innebär inte nödvändigtvis en sänkning av levnadsstandarden utan kan i stället med rätt utformning av ramarna innebära att man uppnår nya kvaliteter som inte var möjliga tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin