söndag 16 mars 2008

Hållbar utveckling på Göteborgs stadsbibliotek

Bild på Massai pojkar tagen av james_michael_hill

Den 25 mars invigs "Hållbar utveckling", ett samarbete mellan: International School of Gothenburg Region (ISGR), Ingenjörer och Naturvetare Utan Gränser (INUG), the Massai Swedish Partnership och Stadsbiblioteket Göteborg. Programmet pågår fram till den 13 april och innehåller flera delar:

MAMA MASSAI - 40 svartvita bilder av fotografen Ewa-Mari Johansson. 100x100 och 70x70 cm.

WOMAN & CHILD - AFRICA & SWEDEN
Elever på ISGR/IHGR har inspirerats av massaiernas historia, konst, språk och kultur och reflekterat över det i relation till sina egna liv. Både traditionella och elektroniska media används i denna utställning.

onsdag 26 mars
Människan i världen: klimat
En av de största utmaningarna är vårt framtida klimat. Hur kommer det drabba oss? Och kanske ännu viktigare hur kommer det drabba människor i fattigare länder och utsatta grupper som Maasaierna? Vad kan och måste göras för att mildra effekterna så mycket som möjligt?
Talare: Martin Persson, Fysisk resursteori, Chalmers
samarr: Ingenjörer och Naturvetare Utan Gränser
Plan 1 kl 18. Fri entré

onsdag 2 april
Människan i världen: mark
Det sägs att olja är en knapp resurs men en än viktigare begränsad resurs i framtiden kommer vara mark. Vi lever på en begränsad yta och bra mark ska i framtiden räcka till mat, bevarande av biodiversitet och odling av energigrödor. Hur kan vi få ekvationen att gå ihop?
samarr: Ingenjörer och Naturvetare Utan Gränser
Plan 1 kl 18. Fri entré

onsdag 9 april
Människan i världen: vatten
Vatten och liv är intimt förknippade med varandra. Människan behöver vatten för att dricka men också för att odla den mat som vi äter. Vad behövs det mest vatten till? Hur ser vattenförsörjningsfrågan ut i framtiden? Vilka är lösningarna? Hur påverkar kostvanor och odlingsmetoder vattenfrågan?
samarr: Ingenjörer och Naturvetare Utan Gränser
Plan 1 kl 18. Fri entré

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin