onsdag 9 april 2014

Bokonsdag: All your worth


Förra veckan recenserade jag Dave Ramseys the Total Money Make-Over och nu har turen kommit till All your worth så här i snålmånaden april. Den här boken är framför allt känd för 50/30/20 modellen eller "the Balanced Money Formula" som den också kallas. Jag har skrivit ganska utförligt om 50/30/20 budgeten i mars förra året och Oskar har också tagit upp  budgetmodellen i sitt gästinlägg om Balans och att köpa frihet men det finns även annat att hämta i boken.

“The rules of the game have changed"
Författarma inleder med att referera till sin förra bok, hur spelreglerna för vår privaekonomi (i framför allt USA) har ändrats. Förr i tiden, och man behöver egentligen inte gå längre tillbaka än tidigt 80-tal såg förutsättningarna helt annarolunda. Om man bara levde ett vanligt liv, hade ett vanlgit jobb etc så klarade man sig bra. Det fanns inte möjlighet att handla på kredit på samma sätt, man fick inte låna till mer hus än man hade råd med och det kostade inte en förmögenhet att gå på college eller att hamna på sjukhus. Nu ser verkligheten annorlunda ut men i boken visar författarna hur man trots de nya spelreglerna kan få en ekonomi i balans.Boken tar upp sex steg för att få sin ekonomi i balans livet ut
 1. Count All Your Worth
 2. Escape from the Thinking Traps
 3. Count the Dollars, Not the Pennies
 4. If You Can’t Afford Fun, You Can’t Afford Your Life
 5. To Build Your Future, Pay Off Your Past
 6. Build Your Dreams a Little at a Time

Det första steget innebär att man skaffar sig en överblick över sin ekonomi. Tanken är att man ska se hur ens egen ekonomi står sig i förhållande till 50/20/30 modellen.
Det andra steget handlar om hur man tar sig förbi tankefällor som att "men jag har ju barn", "jag kan inte skaffa mig ett billigare boende" eller "men jag är ju sjukpensionär/småbarnsförälder/ensamstående". Om man i lugn och ro analyserar sina "men" i förhållande till sina mål så kan man oftast hitta någon form av lösning. Det gäller även att inte fastna i "allt eller inget" tänket - att kan jag inte får ner mina needs till 50% så är det kört.Kan man få ner det till exempelvis 53% har man vunnit en hel del!
Steg 3 - här gäller det att titta närmare på sina wants och needs men också att fokusera på den stora bilden istället för att spara några ören här och där. Tanken är framför allt att få ner sina needs till max 50%. Eftersom långsiktiga åtaganden ingår där så får man tips hur man shoppar försäkringar, bolån och liknande stora kostnader.
I steg fyra lyfter författarna fram hur viktigt det faktiskt är att få ha lite kul också - men baraom man jobbat hårt för att få ordning på sparandet (20%) och det nödvändiga (50%). Då kan man använda 30% (i kontanta medel - inget får tas på kredit) till sånt som inte är nödvändigt.
Steg fem handlar om att använda en del av sitt 20% sparande till att betala av sina skulder men man ska också fundera på varför man har försatt sig  i skuld. Liksom Ramsey ska man använda eventuella sparade pengar (förutom en 1000 dollar buffert) för att attackera sina skulder en efter en. Till skillnad mot Ramseys metod ska man dock prioritera den skuld som känns jobbigast, oavsett storlek eller ränta.
När man är skuldfri (förutom huset) är det dags att fokusera på framtiden. Författarna har en även en trappstegsmodell för detta:







Men den största behållningen med boken är ändå the Balanced Money Formula




50/30/20 eller "the Balanced Money Formula" kan sammanfattas med att man bygger sin ekonomi på en något förenklad budget modell där 50% av ens inkomster ska täcka alla nödvändiga utgifter (tak över huvudet, amorteringar, basmat, baskläder, el, värme, vatten osv). 30% av inkomsterna är man fri att lägga på sånt som inte är direkt nödvändigt, allt från restaurangbesök till designerkläder och kabelTV utifrån tycke och smak. Dessutom ska man spara hela 20% av ens inkomst.

Förra året när jag först provade hade jag svårt att få in min månadsbudget i modellen ovan men nu efter att lagt in mars siffror låg jag nästan exakt på 50% för wants (trots den årliga bostadsförsäkringsräkningen) och 20% för savings. Däremot låg min wants under 30 men enligt mig ändå ganska högt för en normal månad mycket, för att jag och barnen bland annat var i Stockholm och besökte min bror och deras nyfödda dotter.  Jag skulle tippa på att jag en vanlig månad ligger lägre på både wants och needs och "glappsumman" kan egentligen inte räknas in bland savings eftersom de pengarna är avsedda  för att enligt YNAB modellen användas en regnig dag. Exempelvis "sparar" jag till kommande stora räkningar som jag betalar på årsbasis. Dessutom samlade jag i mars pengar "på hög" för min YNAB buffer - de syns heller inte i savings.
Det kan också vara svårt att bedöma var vissa  utgifter hamnar någonstans på skalan mellan wants och need.  Precis som jag skriver här så behöver du tak över huvudet men inte nödvändigtvis ett sovrum per person. Du behöver kläder men inte märkesjeans.


Rädda - Varna - Larma - Släck
Boken tar även upp några nödfallstips och situationer där det är ok att gå över och under den rekommenderade 20/30/50 fördelningen. Några exempel är dödsfall, skilsmässa, om man förlorar jobbet etc Författarna tipsar även om att göra en sorts årlig brandövning eller riskanalys där man inventerar sin svaga punkter och vet var man ska skära i budgeten ifall något oförutsett inträffar. Riktigt bra tips!

Sammanfattningsvis innehåller den här boken egentligen inget nytt  - de allra flesta vet att det är bra att spara, bra att inte leva över sina tillgångar etc men 50/30/20 modellen är en väldigt praktiskt och konkret modell för att arbeta med sin ekonomi. Eftersom den egentligen inte är någon renodlad budgetmodell kan man använda YNAB och i teorin även Dave Ramseys baby steps för balansera sin ekonomi. För det är viktigt att ha balans. Snålmånad (eller köpstopp för den delen) är en tillfällig lösning men i längden inte speciellt hållbart - det är därför som jag predikar medveten konsumtion som ett sätt att uppnå balans.

Om författarna
Boken är skriven av mor och dotter, Elisabeth Warrren och Amelia Warren Tyagi. Modern Elisabeth Warren är numera senator men var tidigare juridikprofessor på Harvard medan dottern Amelia Warren Tyag är journalist och har arbetat med olika saker. De har tidigare gett ut The Two-Income Trap tillsammans och Elisabeth har även gett ut en rad andra böcker inom ekonomiområdet. Senare i april kommer boken "A fighting chance", en sorts biografi som handlar om hur hon under mer än 20 år har stridit för att reformera konkurslagstiftningen och genomför andra ekonomiska reformer.

4 kommentarer:

 1. Tycker att det här med 50/30/20 låter mer och mer intressant ju mer du skriver om det. :-)

  Får jag fråga hur du gjort när du fört "kassabok" över utgifterna och lagt din budget? Är det YNAB som gäller? I dagsläget försöker jag få ordning på vår ekonomi dels genom att vi gjort en budget, dels genom att jag nu loggar våra utgifter i ett exceldokument för att se hur vår budget överensstämmer med verkligheten, vad vi kanske ska ändra etc. Men då har jag bara delat upp det i kategorier, t ex mat, transport, kläder, nöjen etc och inte i "needs" och "wants". Hur gjorde du det? Om jag får önska ett inlägg skulle det vara ett praktiskt sådant kring att göra budget och att följa upp den, väldigt enkelt "for dummies" alltså.

  SvaraRadera
 2. Balanced money formula är intressant och den har hjälpt mig mycket på hur jag tänker på min ekonomi. Vår fördelning är snarare 25/15/60 (Need/Want/Save) men principen är intressant inte för de specifika % satserna utan för att den tar in alla viktiga aspekter som man bör ha med i sin 'budget'.

  SvaraRadera
 3. Jag tycker mycket om dina bokrecensioner, de är lagom utförliga. Efter att ha läst din recension vet jag om jag vill läsa boken eller ej. Ska läsa mera om wants och needs, jag som brukar mest koncentrera mig på needs och save.

  SvaraRadera
 4. Ekomamma - angående kassabok så är det en inbyggd funktion i YNAB. Innan YNAb använde jag Google calc (eller om det heter Google sheets) nu. Jag har även gjort en budget i google som räknade efter 50/20/30 modellen sen räknade jag samman utfallet och jämförde med modellen.

  Frivid - precis som du tycker jag att det är en bra grundmodell för en budet sen kan man ju alltid öka andelen save på wants bekostnad som du påpekar.

  Sparsamma Sanna - tack! :-)

  SvaraRadera

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin