måndag 8 oktober 2012

Matmåndag: EU-pris för minskat matsvinn

Pizza in Tartu

Estnisk pizza i Tartu

I senaste numret av Miljöaktuellt läste jag om Bjurhovdaskolan i Västerås som vunnit ett EU-pris för att man har lyckats minska matavfallet i skolrestaurangen med hela 49 procent. Och glädjande nog tycks man dessutom  ha ändrat beteendet långsiktigt hos eleverna.

Sedan några år har restaurangen på Bjurhovdaskolan i Västerås, (400 elever i åldrarna 6-11 år) arbetat aktivt för att minska mängden matsvinn i skolmatsalen. När mätningen började hamnade ca 11 kg mat i soptunna varje dag vilket sammantaget blir nästan 2 000 kg per år. För att ändra detta införde man ett enkelt belöningssystem för att motivera elever och personal att äta upp maten och kasta mindre.

"Röret är fullt, det blir pizza!"

 För att göra det tydligt satte man ett genomskinligt rör i matsalen. För varje dag som mindre än 11 kg mat kastades, lades en lika stor mängd kulor i röret. Resultaten presenteras också på en whiteboard i restaurangen och rapporterades via skolans internradio varje fredag. Efter fyra veckor var röret fullt och eleverna fick sin överraskning, hembakade kanelbullar till alla! Matavfallet hade då reducerats till 5,6 kg, eller 49 procent. Det innebar 961 kg mindre matavfall på ett år! En annan gång serverades det pizza.
Men trots att nu röret är borta har mängden matavfall fortsatt att vara låg. Eleverna har ändrat sitt beteende, en hållbar, långsiktig lösning.

  Europa minskar avfallet
”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som sedan 2009 pågått en vecka i november. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. I Sverige är Avfall Sverige nationell samordnare.
Varje år delar EU-sekretariatet för projektet ut pris för bästa projekt i olika kategorier. 2011 genomfördes över 7 000 projekt i 30 EU-länder. Ca 90 nominerades, 15 gick till final och av dessa vann alltså Bjurhovdaskolan.




1 kommentar:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin