måndag 21 mars 2011

Matmåndag: Lokalproducerat i VästTV Västs TV-serie om lokalproducerad mat - TV Väst besöker här några av Lokalproducerat i Västs medlemmar.

Lokalproducerat i Väst AB
arbetar för att på flera olika sätt främja handel av lokalproducerade livsmedel inom Västra Götaland. Man jobbar på uppdrag av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen och verksamheten är även delvis finansierad med EU-medel.Företaget vänder sig producenter men även vi konsumenter kan använda webbsidan för att hitta producenter, butiker och återförsäljare. Några tips är Ekostore, FRAM och Gudagott i Göteborg. Bland producenterna hittar man allt från fiskrökerier, salt tillverkat enligt gamla metoder, mejerier och olika typer av bakade produkter som delikatessknäcke och tångbröd. Jag blev riktigt hungrid när jag kollade runt bland producenterna!

Kriterier
För att uppfylla kriterierna för att ingå i Lokalproducerat i Väst så produkterna ha en tydlig regional anknytning och identitet och råvarornas huvudsakliga förädlingsvärde ska härstamma från regionen. Producenten ska även följa livsmedelslagstiftningens krav och ha tillstånd från tillsynsmyndigheten eller en godkänd anläggning.

Lokalproducerat i Väst ingår i en koncern med namnet Livsmedel i Väst. Tillsammans med de två andra bolagen Agorväst och Food & Health Concept Centre bidrar Lokalproducerat i Väst till ett kraftfullt nätverk som främjar produktion av livsmedel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin