tisdag 25 augusti 2009

Vi i villa

Villa Savoye 3000+

Bild: beogenesis

Jag fick resultat från undersökningen vi gjort med Villapanelen (den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden). Det var intressant att titta närmare på vilka beteenden man är beredd att förändra för att leva miljövänligare.


Topplista: Detta gör villaägarna för att värna om miljön


  1. Källsorterar 84%
  2. Använder lågenergilampor 82%
  3. Tvättar lättare smutsad tvätt i 40 grader istället för 60 grader 68%Använder energieffektiva apparater i köket och tvättstugan 57%
  4. Har sänkt inomhustemperaturen ett par grader 49 %
  5. Har bytt uppvärmningssätt för att skona miljön 42%
  6. Har snålspolande munstycken i badrum och kök 42%
  7. Väljer miljömärkta produkter när jag handlar 39%
  8. Har sett till att jag har en bra luftcirkulation bakom frys och kyl 20%
  9. Har avtal om Bra Miljöval-el för att minska mina utsläpp av koldioxid 12%

Samtidigt är det många som ifrågasätter varför fokus ofta ligger på individens beteenden när det exempelvis är industrier som använder mest energi. I artikeln "Forget shorter showers" pekar Derrick Jensen på att det krävs mer än att ett fåtal individer ändrar sin livsstil. Jag tycker att artikeln har sina poänger men i grund och botten består marknaden av individer och det är individer som köper det som industrierna tillverkar. Vi som individer har ett val, vi kan välja bra produkter och tjänster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin