torsdag 27 augusti 2009

Vad gör vi med vår tid?Ibland önskar jag att dygnet hade en extra timme eller två... då kanske man skulle slippa känsland av tidsbrist. Idag Caminobloggar jag om tidsanvändning!

Läs mer om den amerikanska tidsstudien här

1 kommentar:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin