onsdag 20 februari 2013

Bokonsdag: Den rikaste mannen i Babylon

Gold

Bil:  Jungle_Boy

"Rikedom växer liksom trädet från ett litet frö. Det första kopparstycket du sparar är fröet från vilket din rikedoms träd skall växa. Ju förr du planterar det fröet, desto tidigare skall trädet börja växa. Och ju trognare du göder och vattnar det trädet med enträget sparande, desto tidigare kan du vila förnöjt i dess skugga".
 Häromdagen hittade jag klassikern The Richest Man in Babylon på biblioteket.Boken gavs ut redan 1926 och skriven av George S.Clason. Ursprungligen publicerades historierna som pamfletter som spred av banker och försäkringsbolag, innan de sammanställdes i en och samma bok.
Boken består av flera sedelärande historier, som utspelar sig i Babylon under dess rikedoms dagar.
I boken kan man läsa om Guldets fem lagar, Sju kurer mot en tom börs och framför allt att man ska tillämpa frivillig enkelt, dvs leva på mindre än vad man tjänar och alltid betala sig själv först, helst minst 10% av sin inkomst.

7 kurer mot en tom börs:
  • Få din börs att gödas
  • Kontrollera dina utgifter
  • Få ditt guld att mångfaldigas
  • Skydda dina skatter mot skada
  • Låt din boning bli en lönsam investering
  • Försäkra dig om framtida inkomster
  • Öka din förmåga att tjäna pengar
Dessa sju kurer är Arkad, den rikaste mannen i Babylons tips för att nå rikedom och lycka. Det finns inga genvägar till rikedom utan det handlar om att arbeta hårt men smart, leva under sina tillgångar, låta sina pengar arbeta, investera smart och planera för framtiden.

Ett annat underhållande inslag i boken är kapitel fem i boken som inleds med ett brev från en Alfred Shrewsbury till Professor Franklin Caldwell. Shrewsbury har några år tidigare översatt ett par lertavlor som skickats till honom. De fem lertavlorna skrevs av Dabasir, en av huvudpersonerna från kapitlet innan. Tavlorna beskriver hur Dabasir lyckats betala sina skulder och på sått sätt fått tillbaka sin fru och återerövrat både sin egen självrespekt och respekten från hans vänner. I sitt brev skriver Shrewsbury hur han och hans fru följt Dabasirs tidlösa råd och hur de genom att ta itu med sina skulder, lägga upp en avbetalningsplan, betala sig själv först samt tillämpa frivillig enkelhet lyckats betala av sina skulder och skaffa sig en sund ekonomi.

Boken är både underhållande och lättläst. Jag blev även lite sugen på att läsa med om Babylon. Kvinnor har tyvärr en rätt skymd plats i den här boken. De är förpassade till att bli bifigurer i form av hustrur och bihustrur eller döttrar, som knappast har något större inflytande över ekonomin. Jag undrar hur det såg ut i  Babylonien egentligen.

Mer
Originalversionen på engelska finns att hämta gratis som .pdf genom att klicka här.
Trent på Simple dollar har gjort en mer ingående recension i fem delar som du kan läsar här, här, här, här, och här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin