onsdag 19 november 2008

Bokonsdag - Living simply with children


Jag har länge velat läsa boken Living simply with children av Marie Sherlock och för ett tag sedan dök den upp på Bookmooch genom en svensk bookmoochare.

Boken är uppdelad i två huvuddelar. Den första delen handlar om "Varför" – varför man skall praktisera frivillig enkelhet med sin familj.
Den andra delen handlar om ”Hur”, olika vägar till ett enklare liv.
Här kan man läsa om TV-tittande, hur man motverkar negativt grupptryck, hur man kan undervisa sina barn om pengar och ekonomi och slutligen hur man kan fira enklare högtider, med särskilt fokus på julen.

Förordet är skrivet av Vicki Robin, författare till Your Money or your life, och boken är full av hänvisningar till böcker och webbplatser Många av de böcker som nämns är klassiker som the Circle of Simplicity, Getting a life, Simplify your christmas men även för mig okända verk som Simplify your household av Tara Aronson och Graceful simplicity av Jerome M. Segal.

Boken är lättläst och jag gillar upplägget med en inledande del och en referensdel som man kan bläddra i lite efter behov. Eftersom boken är skriven för en amerikansk publik är det ett och annat som inte är så aktuellt i Sverige, exempelvis marknadsföring riktad till barn, men även mycket som är allmängiltigt. Boken är baserad på intervjuer med olika familjer som medvetet har valt ett enklare liv på olika sätt. Familjekonstellationerna ser olika ut och alla har de olika idéer och traditioner men det visar också på att ingen familj är den andra lik och att man måste hitta ett förhållningssätt anpassat efter sig och sin familj.
Läs mer!Fler böcker om frivillig enkelhet hittar du i min virtuella bokhylla
The Negatives of TV (ur Marie Sherlock's Living Simply with Children

1 kommentar:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin