tisdag 1 september 2009

Utvärdering av projektet KlimatpiloternaI februari 2008 skrev jag om Klimatpiloterna för första gången och den 4 november förra året fick jag själv möjlighet att åka till Kalmar för att peppa Klimatpiloterna inför deras 2-veckors köpstopp. Projektet började 2007 med att 12 hushåll i Kalmar utsågs till Klimatpiloter. Hushållen fick börja med att göra en växthusgasprofil. De 12 hushållen har därefter under ett år fått 12 utmaningar kopplade till mat, energi, resor och konsumtion. De har även fått personlig rådgivning och inbjudningar till olika arrangemang, aktiviteter och aktioner, där projektet på olika sätt inspirerat till mer klimatsmarta sätt att leva.
Nu kan man läsa slutrapporten av det avslutade projektet Klimatpiloterna samt en extern utvärdering. Det är rätt intressant läsning!


Klimatpiltoterna blir Climate Pilots
Klimatpiloterna lever vidare genom Kalmars kommuns samarbete med Svenska ambassaden i Washington, i projektet, climate pilotes goes west. Fyra av de fd. klimatpilotfamiljerna kommer under sommaren och hösten att coacha fyra amerikanska familjer genom fyra utmaningar, främst genom internetkontakter. Projektet är en miniversion av "orginalprojektet" i Kalmar och är en del av en klimatutställning på svenska ambassaden i Washington, House of Sweden, under det svenska EU-ordförandeskapet med start 1 juli.

Läs mer!
Följ climatepilots på Twitter
Facing the Future - Sustainability the Swedish Way

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin