tisdag 17 februari 2009

Hur gick det med Klimatpiloternas köpstopp?

Bild: Håkan Dahlström

För dryg ett år sedan skrev jag om Klimatpiloterna för första gången och den 4 november förra året fick jag själv möjlighet att åka till Kalmar för att tala för Klimatpiloterna. Projektet började 2007 med att 12 hushåll i Kalmar utsågs till Klimatpiloter. Hushållen fick börja med att göra en växthusgasprofil. De 12 hushållen har därefter under ett år fått 12 utmaningar kopplade till mat, energi, resor och konsumtion. De har även fått personlig rådgivning och inbjudningar till olika arrangemang, aktiviteter och aktioner, där projektet på olika sätt inspirerat till mer klimatsmarta sätt att leva. Vid mitt besök fick de utmaningen att ha köpstopp under 14 dagar. På Klimatpiloterna blogg har skrev Therese att hon faktiskt inte tänkte ha köpstoppmen hur gick det för de övriga? För vissa var det lätt medan andra hade svårare att avstå från shopping. Men de flesta verkar i all fall ha fått sig en tankeställare.
I april kommer man att kunna presentera hur väl Klimatpiloterna lyckats minska sina växthusgaser och hur detta har påverkat hushållens konsumtion och livsstil.

Klimatlöfteskampanj i Kalmar län
Energimyndigheten har beslutat att stödja projektet Klimatsprång Kalmar län. Under två år ska Energikontor Sydost med Kalmar kommun som viktigaste samarbetspartner, övriga kommuner och Regionförbundet i Kalmar län, genomföra en klimatlöfteskampanj. Invånarna ska uppmuntras att ge ett löfte om att sänka sina koldioxidutsläpp med 20 % till 2012. Målet är att få 10 000 privatpersoner att delta. Med hjälp av dessa 10 000 klimatlöften kan Regionen enklare nå målet, ett fossilbränslefritt Kalmar län år 2030. Klimatsprånget i Kalmar län handlar om att fånga upp oron för klimatförändring och bistå innevånarna att ta ett aktivt beslut för att bidra själv. Andra kampanjer (hittills) har slutat i samband med att man avlagt sitt löfte, syftet har varit att ge kunskap och insikt, inte med att avlägga löfte eller erbjuda möjlighet till att handla efter sina nya kunskaper och insikter. Det är nu det intressanta språnget dyker upp: att samverka mellan löftestagarna som en samlad konsumentgrupp som efterfrågar varor och tjänster som är klimat- och energieffektiva och utgör underlaget till en marknad, en klimatsmart marknad i Kalmar län.

Läs mer!
Här är en annan familj som regelbundet köpstoppar i februari
KÖPSTOPP februari - Fokus på bröd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin