måndag 28 april 2008

Vad gör EU för miljön?


Den 8 maj får den som är intresserad ett unikt tillfälle att lyssna till, och debattera med några av Sveriges mest namnkunniga europaparlamentariker, kommunpolitiker och experter inom miljöområdet.

Frågeställningar
Begreppet ”Hållbar utveckling” är vägledande i dagens miljöarbete. Samtidigt menar kritiker att EU:s strävan efter fri rörlighet, tillväxt och stöd till fiske och jordbruk riskerar att ge negativa miljöeffekter. Hur hållbart är EU? Tar EU globalt ansvar? Kan EU rädda klimatet? Vilka effekter får EU:s miljöarbete på lokal nivå i en stad som Göteborg?

Hur ser europaparlamentariker, kommunpolitiker och experter på dessa frågor? Ta chansen att ställa panelen mot väggen, lära dig mer om hållbar utveckling och ta reda på vad Europeiska unionen betyder för miljön.

Panelen
Kerstin Brunnström, (s) - regionpolitiker och ordf SU
Lena Ek - europaparlamentariker (c)
Carl Schlyter - europaparlamentariker (mp)
Anders Wijkman - europaparlamentariker (kd)
Stefan Edman – miljödebattör och författare
Kia Andreasson - kommunstyrelsen Göteborg (mp)
Jöran Fagerlund - kommunfullmäktige Göteborg (v)
Agneta Granberg – kommunstyrelsen Göteborg (m)
Emma Lindberg - klimatexpert Naturskyddsföreningen
Ulrika Möller – moderator, forskare vid GU och Utrikespolitiska Institutet


Tid: Torsdagen den 8 maj, kl. 18:00 – 20:00

Plats: Musikens hus, Djurgårdsgatan 13 i Göteborg

Fri entré. Kvällssmörgås bjuds från kl. 17:30

Arrangemanget är ett samarbete mellan Göteborgs stad, Europaparlamentets informationskontor i Sverige och Europaveckan. Initiativ till debatten togs av Medborgarlots, Majornas bibliotek, anna.landin@majorna.goteborg.se tfn 031- 365 95 52


För mer information om arrangemanget, kontakta:
anders.erlandsson@majorna.goteborg.se tfn 031-365 90 22

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin