torsdag 21 oktober 2010

Gästinlägg: Etisk konsumtion, hur väljer du och varför?

BUY CONSUME DIE _red_stencil_1_

Bild: Magic Krtek

Dagens inlägg är skrivet av Oskar som regelbundet gästbloggar om allt från investeringar till renoveringshets.

När jag gästbloggade i våras kring investeringar fick jag två kommentarer. En av dessa kommentarer gällde etisk konsumtion och vad det innebär för olika personer, samt hur konsumtion på samma sätt som investeringar kan bidra till positiva/negativa förändringar isamhället. I min familj gör vi tappra försök att handla etiskt men vi har långt kvar på denna resa.Nedan har jag försökt få ihop en kort sammanfattning av de kriterier som vi använder när vi tarbeslut om konsumtion.

Behov – har vi behov av varan (dvs. verkligt behov typ kläder på kroppen eller mat fördagen) då kan vi ju inte avstå.

Intresse/Nytta - I andra hand vad har vi för intresse, om vi har mycket stort intresseinom ett område och varan/tjänsten kommer ge mig ett stort mervärde i form av njutning/hälsa etc. Enligt mitt sätt att se det är det alltid ett mycket större etiskt problem att köpanågot av slentrian än om det är något man verkligen uppskattar. Är ditt största intressehär i livet film, köp då en fin hemma bio men inte för att grannen har en. Alla varor/tjänster som köps har någon form av negativ påverkan på miljö och den egna ekonominom dessa då inte levererar någon större mervärde för köparen kan man ju undra om denegativa aspekterna verkligen är befogade

Geografi/Närhet – Går varan att köpa på ett ställe där den bidrar till det lokalanäringslivet, helst lokalproducerat men i andra hand producerat på annat håll men köptvia en lokal handlare.

Miljö – Var kommer varan/tjänsten ha för miljömässiga påverkan, hur har denproducerats och fraktats? Vad kommer den att ge upphov till under sin livstid? Omdet är en vara som skall leva under många år (t ex. elektriska prylar) kanske påverkanunder livstiden är större än de som uppkommer genom tillverkningen? Ekologiskt ochmiljömärkt är ju en väg samt att alltid utvärdera begagnat som ett alternativ när en varaska köpas in etc.

Socialt ansvar – hur och var har varan tillverkats, vem har drabbats alternativt hjälptsav att den produceras? Bidrar den till ett bättre liv för dem som står för produktionen ellerhar någon utnyttjats under varans förädling?

Ekonomi – Vad kostar varan/tjänsten, har jag råd med denna? Min fasta övertygelse äratt den som handlar saker som man egentligen inte har råd med i förlängningen kommeratt ta etiskt dåliga beslut då pressen på ekonomin blir för stor. Dessutom bidrar man tillöverkonsumtionen i samhället när man köper saker man egentligen inte har råd med ochdriver fram samma beteende hos andra.


Vi lever idag inte alltid upp till alla dessa kriterier men gör våra försök. Hur gör ni? Vad använder ni för kriterier? Är det någon viktig aspekt som saknas ovan? Tycker ni att jag är helt fel ute?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin