tisdag 6 oktober 2009

Kön, klimat och konsumtion

Caroline and her remaining banana trees

Bild: oxfam international

Kvinnan på bilden visar de enda två av hennes bananträden som klarade den senaste översvämningen. Förut brukade floden sällan svämma över men nu händer det varje år.

“I used to have a big garden of banana trees growing along the river but they were all washed away. Now I have only one or two trees left. The flood also washed away our rice seeds and cassava, so we had to find money for more seeds and plant again, but by then it was too late and the crops gave a very small yield. If we don’t have rice or bananas we only eat once a day, and then it is only nshima (maize porridge).”
Jag fick ett tips om tidskriften NIKK ( utgiven av Nordiskt institut för kunskap om kön) som handlar om genusforskning. Det senaste numret är ett temanummer som handlar om klimat och jämställdhet. Män kör bil och flyger mer än kvinnor som istället åker kollektivt. Samtidigt drabbas fattiga kvinnor i utvecklingsländer hårdast av klimatförändringarna. En av artiklarna handlar t. ex om shopping ur ett genusperspektiv. Läs pdfversionen av senaste numret här!

En annan tidning är Genus, en populärvetenskaplig tidning som presenterar aktuell genusforskning, och som ges ut av Nationella sekretariatet för genusforskning. Där kan man också läsa mer om genus och klimat, Genus och klimat från tidningen Genus 2/09 (pdf).

1 kommentar:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin