fredag 27 mars 2015

Inredningsfredag - Positive footprint

Källa: Tenjin Visual

I början av förra veckan bloggade jag om Enklare framtid, Caminos hållbarhetsdag där jag bland annat lyssnade på Charlotta Szczepanowski, Hållbarhetschef på Riksbyggen, som berättade om projektet "Positive footprint". Positive Footprint Housing® är Riksbyggens forsknings- och bostadsprojekt i samarbete med Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet och Göteborg Energi. Det är ett forskningsprojekt och ett bostadsprojekt i ett och ska bli början på ett långsiktigt samarbete där forskare och studenter kan utvärdera de senaste resultaten i ett fullskalelaboratorium. Syftet med projektet att skapa ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum.


Bostadsrättsföreningen ska drivas på ett ekonomiskt hållbart sätt och boendet ska även präglas av social hållbarhet. Det plaeras för många gemensamma utrymmen där de boende ska kunna laga mat och grilla tillsammans, ägna sig åt trädgårdsodling, leka, fika eller meka med cykeln. Vill man arbeta hemifrån ska man kunna göra det från det gemensamma kontorsrummet. Man har hållit nere storleken på lägenheterna med omkring tio procent och istället lagt det utrymmet på gemensamhetslokaler
Det kommer inte att finnas någon bilparkering, men de boende ska kunna vara med i en fordonspool med möjlighet att hyra cyklar, elmopeder och bilar.
Byggnaderna i sig ska vara sk. plushus vilket innebär att de tillför mer energi än vad de förbrukar. Detta ska man uppnå genom en kombination av solceller och bergvärme.

Målet är att byggandet av Brf Viva som bostadsprojektet formellt heter ska komma igång i slutet av 2016 och att bostäderna vara färdiga för inflyttning under 2018. Projektet har dock tidigare överklagats i flera instanser då många kringboende anser att projektet innebär en omfattande exploatering av ett värdefullt grönområde i Guldheden (där jag bodde tidigare). Husen kommer till viss del att sträcka sig ut över sluttningen som leder ner till grönområdet och terrängen påverkar arkitekturen en hel del.Samtidigt strävar man efter att påverka dagvattnet,grönskan och ekosystemet så lite som möjligt. Det ska bli intressant att följa byggandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin