måndag 20 maj 2013

Matmåndag: 351 västsvenska ungdomar ger ut bok om om global matsäkerhet och hållbar utveckling

Aldrig tidigare har frågor om mat och matvanor uppmärksammats så intensivt som idag. Överkonsumtion av kött, rättvisemärkning, matslöseri och människors övervikt liksom genmodifiering av grödor och den globala svälten, är bara några av de saker som debatteras livligt.

I boken Mat! tar 351 ungdomar i Västsverige till orda och kräver mer global rättvisa och en sundare livsstil här hemma. En rad förändringar som är nödvändiga vårt levnadssätt lyfts fram i boken. Det gäller exempelvis förslag om mindre snabbmat och fler produkter från svenska lantbruk.
I Göteborg har elever från Sigrid Rudebecks Gymnasium, Mikael Elias Gymnasium, Burgårdens Utbildningscentrum och Munkebäcksgymnasiet deltagit i projektet. Totalt deltar 16 gymnasier och folkhögskolor i Västra Götaland, dessutom har ett 80-tal ämnesexperter och lärare har hjälpt till med fakta.

Elever från Birger Sjöbergsgymnasiet i Vänersborg har skrivit ett avsnitt som handlar om hantering av matavfall för biogasproduktion på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
På teknikprogrammet vid Uddevalla gymnasieskola utformades arbetet med boken som ett projektarbete i ämnena svenska och teknik. Eleverna sökte information i böcker och på internet, men fick också träffa personal från Uddevalla Energi som arbetar med renhållning, samt miljösamordnare och en livsmedelsinspektör från Uddevalla kommun.
Ett annat område som boken tar upp är det växande problemet med så kallad landgrabbing, att länder eller företag köper upp stora landområden i framför allt Afrika för matproduktion. Ofta används mycket stora mängder vatten och den mat som produceras kommer inte till nytta lokalt utan exporteras till Västvärlden.

Boken är ett resultat av Global Forums Skolprojekt 2012/13 Vår Mat. Projektpartners har varit Sida, Västra Götalandsregionen, LRF Västra Sverige, Göteborgs Stad Miljö, Göteborgs Stad Utbildning, Coop Medlem Väst och Göteborg & Co, Matlandethuvudstad 2012. Redaktörer ärÅke Magnusson och Barbara NilssonInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin