fredag 4 juni 2010

Gästinlägg: Feng Shui på lätt sätt

Karin at our tent site by Alisjávri Lake above Kungsleden

Bild: by lemonad

Dagens gästinlägg kommer från Irene Wangborg, Feng Shui-konsult och Massage/Akupressur-terapeut enligt TCM ( Traditionell Kinesisk Medicin ). Irene driver firman Wangborgs hem, där jag bl.a. erbjuder inredningshälp till främst privatpersoner. Att jag vill skriva ett gästinlägg här beror på att Feng Shui-läran har mycket gemensamt med både Simple living och Miljömedvetenhet, då läran visar på vikten av att leva i balans med vår natur och de intryck som vi omger oss med... Läs mer på Irenes blogg Feng Shui - Harmoni i hemmet.

Feng Shui på lätt sätt

Feng Shui har i västvärlden kommit att förknippas med främst inredning - vilket är långt ifrån hela sanningen...

Feng Shui är som de allra flesta nu vet, en österländsk lära som härstammar från det gamla Kina. I begynnelsen handlade läran om att finna boplatser ( och gravplatser ) i naturens gynnsammaste områden - där naturens formationer både kunde vara positiva eller negativa för sitt syfte. Man tog hänsyn till samspelet mellan främst vind och vatten ( Feng Shui betyder ordagrant "vind och vatten" ) och valde boplatser som skyddades från kraftiga vindar och starka vattendrag - då naturens element inte är något som kan kontrolleras av oss människor, utan något som vi måste anpassa oss till.

Idag använder vi fortfarande dessa gamla kunskaper som vi ofta kallar "intuition", inte minst när vi skall till att köpa hus - vi vill ha ett "bra läge" på huset, trots att vilket hus som helst egentligen skulle fungera att bo i. Det finns inga mätbara bevis på varför vi föredrar vissa speciella lägen, mer än att vi alla verkar värdesätta samma kriterier och bära på samma slags intuition. Så någonstans inom oss finns tanken om att vi skulle må bättre av att bo på ett "bra läge", där vi kunde blicka ut över en vacker omgivning...

Men trots att naturens läkande förmåga och positiva påverkan på oss människor står helt oemotsagd i dagens samhälle, är det förvånansvärt få som ser över sin boendemiljö när man t.ex. känner sig stressad eller har svårt att sova. Fastän det är en plats man befinner sig största delen av sitt liv, och i sovrummet t.ex. 1/3 del av sitt liv.

Vår inre boendemiljö är den enda plats vi själva kan kontrollera, så varför inte börja med att se över den - är sovrummet t.ex. en plats som främjar ro och avkoppling, eller ger rummets färger och former rentav motsatt effekt?

Kan det vara så att motorvägen utanför Ditt hus faktiskt verkar stressande inom Dig, trots att Du är så "van" vid den att Du inte tänker på det?

Det är först när vi kommer på en plats fri från alla dessa mängder av intryck, som vi brukar märka hur allt omkring oss egentligen påverkar oss!

Vill Du lära Dig mer om Feng Shui - d.v.s. hur Du påverkas av Din omgivning? Ut och tälta! ;-)

Den som någon gång har letat en lämplig plats att tälta på har också utnyttjat sin Feng Shui-kunskap, medvetet eller omedvetet! :-)
När vi söker tältplats vill vi finna en plats skyddad från starka vindar och kraftiga/stora vattendrag ( "vind och vatten" = Feng Shui ), och de flesta av oss väljer en plats i lä, men med fri sikt framåt - gärna över en liten sjö, då den både ger oss vacker utsikt och tillgång till livsnödvändig vätska.

Vi vill också ha ljus till vår tältplats... de flesta som varit ute i skogen och tältat känner nog igen scenariot; vi går och går genom tät skog, och till slut spricker det upp en ljus glänta - DÄR slår vi läger!
Det som är så bra med att just tälta är att tältet har ingen "läcker inredning" som kan förblinda oss ( såsom ett hus eller lägenhet kan ha ) utan vi får anpassa oss helt och hållet utifrån omgivningen när vi väljer var vi skall "bo".
Genom att vistas mycket i naturen kan vi lära oss grunderna i Feng Shui - därigenom får vi också lättare att förstå hur former, färger och material påverkar oss :-)

Irene Wangborg, Feng Shui-konsult

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin