tisdag 29 oktober 2013

Var rädd om din arena!

Cyc4lib


I den svenska naturen


Idag handlar det om allemansrätten, något som är unikt för Sverige men samtidigt något som de allra flesta, inklusive jag själv, ändå tar för självklart. En liknande allemansrätt förekommer även i Norge, Finland och på Island. I Danmark har man en viss allemansrätt men inte lika omfattande som i resten av norden. Där är det tillåtet för båtägare att gå i land och färdas till fots längs kusten men det är exempelvis inte tillåtet att övernatta i bil eller tält på parkeringsplatser, rastplatser, privat mark eller stränder.
Den svenska allemansrätten gör det möjligt för oss att fritt vistas nästan överallt i naturen, så länge man inte stör eller förstör. Allemansrätten är en grundförutsättning för friluftsliv.. Med allemansrätten följer dock krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.
Tidigare var upplevelsen av naturen det centrala men idag är det i stället aktiviteterna som står i fokus för många. Aktiviteter som terrängcykling, skärmflygning, forspaddling och klättring har blivit allt mer populära vilket innebär att allt från organisationer som Friluftsfrämjadet och Scouterna men framför allt olika turist- och “äventyrsföretag” drar nytta av allemansrätten i sin verksamhet. I grunden gäller dock allemansrätten för enskilda individer och inte grupper.
Allemansrätten är inskriven i 2 kap. 15 § regeringsformen, en av Sveriges fyra grundlagar men samtidigt är allemansrätten ingen lag. Det finns ingen lag som exakt definierar allemansrätten utan allemansrätten omges av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. I Sverige har vi Naturvårdsverket som ser det som en viktig uppgift att informera om allemansrättens innebörd – rättigheter såväl som skyldigheter.
Men idag höjs röster i Sverige om förbud och begränsningar av allemansrätten. Just nu driver stiftelsen Håll Sverige Rent  på uppdrag av Naturvårdsverket.kampanjen "Var rädd om din arena".

Tänk dig ett Sverige där du inte kan vandra i skogen som du vill. Joggingturer och promenader är hänvisade till trottoarer och trafikerade vägar. Vill du bada kan du göra det på några få utmärkta allmänna badplatser eller i badhuset. Friluftsliv och utomhussportande är begränsat till nationalparker eller mindre inhägnade offentliga skogsområden - att njuta av naturen i ditt närområde är inte längre en självklarhet.

Den här bloggposten är mitt sätt att bidra. Att få röra sig fritt i naturen är ingen självklarhet, men en fantastisk rättighet. Jag vill ha den möjligheten kvar och därför har jag skrivit på Håll Sverige Rents upprop och lovar att ta mitt ansvar.


Foto: Robert Almqvist/Koste

Gör som äventyraren Renata Chlumska, världmästaren Helena Jansson och surfprofilen Markus Boman (på bilden ovan) - skriv under på att du respekterar allemansrätten och är rädd om din arena! Tillsammans kan vi göra skillnad nu och för kommande generationer.

Skriv under på att du tycker att allemansrätten är viktig och att du är en av de som tar ansvar.
Testa dina kunskaper om allemansrätten och tävla om fina priser – har du koll på vad som gäller?
Få fler att ställa upp för allemansrätten genom att blogga om allemansrätten!
Läs mer om kampanjen och de idrottsprofiler som ställer upp för allemansrätten.

2 kommentarer:

 1. Hej!

  Kul att du lyfter fram Scouterna, som också är en organisation som arbetar för att bevara och skydda Allemansrätten i Sverige. Friluftslivet är och har varit en del av scoutmetoden, vår pedagogiska modell, sedan 1907. För oss är naturen vår arena, men det är också självklart att lära unga att ta ansvar för naturen och miljön runt omkring. En bärande tanke är "spårlös färd", som många scouter får lära sig tidigt när de är ute i skog och mark.

  Vi arbetar också aktivt med att folkbilda våra medlemmar och alla barn och unga i Allemansrätten. I Aktivitetsbanken, vår inspirationsportal, finns flera bra aktiviteter att göra med barn och unga. Kolla här för inspiration: http://www.scouterna.se/?s=allemansr%C3%A4tten

  Jag tycker dock att det är olyckligt att parallellen dras till företag som utnyttjar Allemansrätten till vår ideella ungdomsverksamhet. Scouterna är en av världens största utbildningsrörelser, och har i över hundra år arbetat för att ge fler unga närhet till naturen. Allemansrätten är en förutsättning för att vi på ett ansvarsfullt sätt ska kunna göra fler unga redo för livet. Det vet vi gör att fler får lära sig om det unika i vår natur, om vår Allemansrätt och hur man kan ta ansvar för sig själv och för andra.

  Läs gärna mer om oss på www.scouterna.se!

  Scouthälsningar,
  Martin Björgell
  Ordförande, Scouterna

  SvaraRadera
 2. Bägge mina barn är aktiva scouter och jag är verkligen inte negatist inställd till organisationen :-) Tvärtom är jag enormt glad för de praktiska kunskaper om allt från isvett till sociala färdigheter som de tillägnar sig där.

  SvaraRadera

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin