tisdag 24 september 2013

KonsumtionsbokenVi lever i ett konsumtionssamhälle. Prylar och status tar en allt större del av våra tankar och vår tid i anspråk.” Samtidigt förstörs livsmiljöer och ekosystem på grund av den ohejdade jakten på råvaror och som en följd av de pågående klimatförändringarna. Trots att vi återvinner mer material än någonsin växer sopberget.
Idag har gjort en lång telefonintervju inför en artikel om köpstopp så det passar extra bra att skriva om konsumtion.

Tidigare har jag recenserat Har klimatet ett kön? och Greenwash - grönmålning av svarta miljösamveten, samtliga utgivna av Miljöförbundet Jordens Vänner. Nu har det blivit dags att titta närmare på Konsumtionsboken – köpfrossa i en febrig värld. Det är en ganska kort bok med texter av sex författare som skriver om olika aspekter på konsumtionssamhället.

Konsumtion är ett samhällsproblem


Konsumtion är ett samhällsproblem då den driver på miljöförstoringen. I dagens samhälle har vi inte längre någon personligt förhållande till produktionen. De varor vi köper är frikopplade från sitt ursprung och därför är det lätt att bortse från de bespruta bomullsodlingarna eller de taskiga arbetsvillkoren i klädfabrikerna.
Boken undrar varför så få ifrågasätter konsumtionen.Hur har vi blivit så lurade att vi arbetar mer än heltid när det skulle räcka med en 4-timmars arbetsnivå för att hålla uppe en rimlig produktionsnivå.
Boken tittar även närmare på skillnaden mellan manlig och kvinnlig konsumtion. Män ger exempelvis upphov till en större andel utsläpp, främst av den enkla anledningen att de kör mer bil. De äger dessutom fler bilar, hela 75% av landets bilar är registrerade på män.

Effekter på människor och miljö
"I en värld som hänger samman får vår konsumtion konsekvenser för miljö och människor även i andra länder långt ifrån där vi bor". Aluminium, bomull och tantal är bara några exempel på råvaror som västvärlden efterfrågar och som medför stora ekonomiska och miljömässiga problem i produktionsländerna. Boken tar även upp turism och miljöeffekterna av flyget och bilen.

Lösningar, politik & tips
"Det finns mycket man kan göra både som enskild och tillsammans för att dämpa konsumtionens skadeverkningar och för att samtidigt ta makten över sitt liv." Ta hand om dina prylar, laga skorna och byt kläder med dina vänner istället för att köpa nya.  Som individer kan vi göra mycket för att påverka vårt ekologiska fotavtryck. Men det krävs även att politikerna driver på systemförändringar. Och går det egentligen att konsumera grönt? Finns det inte ett motsatsförhållande i lösa miljöproblem genom konsumtion?

Konsumtionsboken är en lättläst och pedagogisk bok. Den innehåller intressanta fakta men också intervjuer med konsumenter, aktivister och forskare (som Matilda Tham till exempel).


Konsumtionsboken hittar du på biblioteket eller så kan du köpa den direkt från Jordens vänner. Det kan också finnas något exemplar på Bokbörsen.

2 kommentarer:

  1. Bra att du uppmärksammar Jordens vänner, dessa oförtröttliga och av mode och tidsanda opåverkade kämpar för en bättre värld. Jag kände Annaa Mattsson, en långvarig medlem och skribent som aldrig tröttnade på att ifrågasätta bekväma sanningar och "sanningar". Det här kändes lite som en hälsning från henne.

    SvaraRadera
  2. Ja Jordens vänner är en bra organisation som tyvärr glöms bort ibland. Framförallt har de en brev och intressant verksamhet samt ger ut intressanta böcker

    SvaraRadera

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin