tisdag 17 september 2013

Europeiska trafikantveckan 16:e – 22:e september

Cykel Stockholm

Mellan den 16:e och 22:a september genomförs den årliga Europeiska trafikantveckan, eller European Mobility Week som den också kallas. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och åka kollektivt i så stor utsträckning som möjligt - och att låta bilen stå. Det är också en uppmuntran till de europeiska städerna att satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafik och investera i infrastruktur för att på olika sätt underlättar för invånarna att använda använda kollektiva färdsätt.

I år deltar 135 kommuner i Sverige. Jag har inte hittat någon info om vad som händer i Göteborg men i Mölndal blir det kreativa cykelaktiviteter. Själv tar jag som vanligt bussen till och från jobbet, vilket ger mig tid att bland annat läsa alla böcker som jag recenserar på bloggen.

Mer
Är din kommun med i Trafikantveckan, kolla här!
Trafikantveckan på Facebook

Europeiska trafikantveckan på Naturvårdsverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin