måndag 1 november 2010

Matmåndag: Östgötamat


Intresset för närproducerade livsmedel har vuxit lavinartat de senaste åren. Samtidigt kommer en stor del av de lokala varorna från i sammanhanget små leverantörer utan resurser för att kunna konkurrera med stora, ofta multinationella, företag.
Östgötamat är en ekonomisk förening, som samlat många av länets producenter - och restauranger, maten behöver ju nödvändigtvis inte ätas hemma. Utgångspunkt är medlemmarna tillsammans får resurser för att synas. Inte i samma omfattning som de stora aktörerna, men konsumenternas intresse för närproducerat borde kompensera för skillnaderna i resurser.

En symbol för närproducerad
För att göra det enklare för konsumenten att hitta den lokala maten i butiken har Östgötamat tagit fram en symbol. Symbolen är en blomma med en dubbeltydig stjälk, en gaffel för att spegla matupplevelsen och en grepe för att spegla det jordnära Den kan finnas på hyllor och diskar i anslutning till de lokala livsmedlen eller på själva förpackningen.
.

Inte bara i butik
Inom ramen för Östgötamat drivs också Regional Matkultur och Bondens egen Marknad. Regional Matkultur är en internationell kvalitetsmärkning som står för att matupplevelsen på t ex en restaurang har en lokal profil. Bondens egen Marknad är en nationell satsning på torghandel med närproducerad mat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin