tisdag 2 november 2010

Visioner för Alingsås

Lights in Alingsås

Bild: Roger Nilsson

Under hösten och vintern kommer tjugofem arkitektstudenter från hela världen att befinna sig i Alingsås. I ett samarbete mellan Passivhuscentrum (där vi höll Miljöbloggforum 2010) och Chalmers Tekniska Högskola kommer studenterna att undersöka vilka möjligheter som finns för Alingsås att gå ifrån ett oljeberoende till ett hållbart samhälle. Studierna tar sin utgångspunkt i ett lokalt perspektiv på en global fråga. Hur kommer livet att te sig för de som bor i Alingsås i ett framtida hållbart samhälle som inte längre är beroende av olja? Hur utför man övergången på ett så acceptabelt sätt som möjligt?

För att få en god bild av hur det är att leva i Alingsås är studenterna beroende av att få en dialog med de som bor här i kommunen. Som ett led i detta har en grupp studenter startat en blogg, Visioner för Alingsås där de presenterar sitt pågående arbete, och där de välkomnar alla tankar och åsikter. Ämnen som tas upp i bloggen är allt från vandrande skolbussar till bristen på cykelställ. Förra veckan bloggade de dessutom på Alingsåstidningens hemsida under vinjetten "Veckans blogg".

Det ska bli intressant att följa studenternas tankar och idéer kring en hållbar stadsplanering. Är du intresserad av det här ämnet kan jag även rekommendera Yimby som numera även har en kalenderfunktion på sin blogg. Där kan du få tips på eller själv lägga in intressanta möten och föredrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin