onsdag 30 mars 2011

Hållbara varumärken


Sustainable Brands är en undersökning där konsumenterna får bedöma vilka som är de mest hållbara varumärkena på den svenska marknaden. Totalt har 3183 svenska konsumenter svarat på frågor om hur de uppfattar och bedömer arbetet med miljö- och socialt ansvarstagande hos 151 varumärken inom 12 branscher. Det har skrivits en hel del om undersökningen i media den sista tiden. I SvD kom en hel bilaga med och många av företagen som befinner sig på topplistan har skickat ut egna pressmeddelanden. Basen för undersökningen är de 10 principer som finns i FN:s Global Compact och som behandlar företagens ansvar för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och motverkande av korruption. Målet med undersökningen är att visa vikten av att arbeta mer affärsorienterat med hållbarhetsfrågorna och kommunikationen kring dessa.

Sveriges 30 mest hållbara varumärkenEn sådan här undersökning väcker naturligtvis vissa tankar om greenwashing... Särskilt om man tittar närmare på de varumärken som undersökts (Shell, Air France, m. fl.)På top 30 listan återfinns företag som Volvo och Volkswagen, två företag som internationellt fått stark kritik för att ägna sig åt grönmålning av sitt varumärke.
– Det handlar inte om att ”grönmåla” varumärket, utan om att våga kommunicera att företaget tar frågan på allvar och genuint anstränger sig för att ställa om verksamheten, även om man inte nått ända fram ännu, säger Tomas Zimmermann, VD på Relation Capital Partners.


Tidigare har jag skrivit om rapporten Greenwash - grönmålning av svarta miljösamveten där man kan läsa om de vanligaste grönmålningsknepen och vad som egentligen är tillåtet i reklam. Rapporten är skriven av Miljöförbundet Jordens Vänner och ger en bra inblick i hur delar av miljörörelsen ser på "miljökommunikation".

Hur som helst är det intressant hur att titta närmare på undersökningen och även att jämföra med Caresumers undersökning som jag bloggade om förra året.

Om Sustainable Brands Bakom Sustainable Brands står mediaföretaget IDG i samarbete med managementkonsultföretaget Relation Capital Partners och undersökningsföretaget Novus Group.

Mer Kunderna kräver mer än grönmålning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin