fredag 18 mars 2011

Filmfredag: Meat the truth, sea the truth

The truth shall set you free

Bild: Simon Lieschke


Visste du att djurhållningen är en av våra värsta miljö- och klimatbovar och även ett av de största hoten mot den globala matförsörjningen? Visste du att decennier av industriellt fiske lett till att hela det globala havsekosystemet är på gränsen till kollaps?
Dokumentärerna Meat the Truth och Sea the Truth lyfter fram den industriella köttproduktionens och det industriella fiskets enorma negativa konsekvenser och vill ge en mer fullständig bild av de problem mänskligheten står inför. Men dokumentärerna vill också inge hopp genom att visa att en så enkel åtgärd som minskad kött- och fiskkonsumtion snabbt kan ge stora vinster för såväl miljön som fattigdomsbekämpningen.
Först kom Meat the Truth, en film som visar att djurhållningen globalt släpper ut mer växthusgaser än alla bilar, lastbilar, flygplan och fartyg tillsammans. Andra frågor som tas upp är är djurhållningens konsekvenser för vattentillgång och fördelningen av världens livsmedelsresurser. I slutet av dokumentären presenteras förslag på praktiska lösningar för att hejda klimatförändringarna. Om alla människor i USA skulle införa en köttfri dag i veckan, så skulle det innebära en årlig minskning av landets växthusgasutsläpp med motsvarande 46 miljoner flygningar tur och retur mellan New York och Los Angeles.
Dokumentären Sea the Truth är en fristående uppföljare till Meat the Truth och fokuserar på det storskaliga fiskets konsekvenser. Ledande forskare menar att om vi fortsätter att fånga fisk i nuvarande takt, så kommer haven vara tomma inom 40 år. Det finns även en stark koppling mellan djurindustrin och fiskerinäringen. En tredjedel av den fisk vi drar upp ur haven blir nämligen proteinfoder för djurhållningen.
I filmen undersöker två unga marinbiologer tillståndet hos vårt största ekosystem under ledning av den holländska parlamentarikern Marianne Thieme. Undervattensfotografen Dos Winkel står för fotot.
Dokumentären visar att utfiskningen och förstörelsen av marina ekosystem har gått för långt för att det ska gå att bedriva hållbart fiske, utan att vi helt enkelt måste sluta fiska tills ekosystemen återhämtar sig.
Om skaparna bakom filmen
Nicolaas G. Pierson Foundation
i Nederländerna tar fram informationsmaterial och producerar filmer med fokus framför allt på djurhållningens miljökonsekvenser. Den 8 och 9 februari var Karen Soeters och Monique van Dijk Armor från Nicolaas G. Pierson Foundation på besök i Sverige. De var inbjudna av Svensk mat- och miljöinformation, ABF Stockholm, WWF, Köttfri måndag och Djurens Rätt som arrangerade filmvisningar och seminarier. För oss som inte var där finns det möjlighet att se filmerna online.
Meat the Truth online
Se Sea the Truth online:
Del 1: www.youtube.com/watch?v=_Mo7rQBFMfE
Del 2: www.youtube.com/watch?v=-M9epaptBW0
Del 3: www.youtube.com/watch?v=JZg9rcm6guE
Del 4: www.youtube.com/watch?v=EejOcshh54I
Del 5: www.youtube.com/watch?v=B_Xwp3IzK3k
Del 6: www.youtube.com/watch?v=gc6FxfH2Jqw
Del 7: www.youtube.com/watch?v=MEM_opDGXM8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin