tisdag 4 oktober 2016

Cykeltisdag! Cykelkultur som föremål för forskning
I helgen passade jag på att göra en lång cykeltur i det vackra vädret, jag hoppas att jag inte behöver ställa in cykeln på länge!

Kan man forska på cykelkulturer? I slutet av 2014 gav Centrum för Öresundsstudier, tidigare Centrum för Danmarksstudier, vid Lunds universitet ut ett specialnummer av sin tidskrift, Gränsløs, med fokus på cykelkulturer i Öresundsområdet. Jag har ju skrivit mycket om både cykling, Danmark (i synnerhet Köpenhamn) genom året så detta var intressant läsning.

Politiker i städer västvärlden över sjunger cyklismens lov, och på många håll tas steg för att försöka anpassa särskilt innerstäder till cyklisters behov
I numret tar artikelförfattarna fasta på cyklingens komplexitet och undersöker cyklingens ställning i  Öresundsregionen. De gör jämförelser mellan Sverige och Danmark och undersöker hur cykling kan bidra till skapandet av hållbara samhällen. Majoriteten av bidragen är skrivna på svenska men även de som är skrivna på danska är förhållandevis lätta att läsa.

Gatutrafiken i Köpenhamn är på många ställen så liflig, att man kunde föreställa sig att man vore midt uppe i Londons eller någon af de stora verldsstädernas lifligaste trafikcentra; ock en icke ringa del af denna trafik bedrifves per velociped [...] jag måste erkänna att jag icke på någon plats sett så många använda sig af velocipeden som dagligt fortskaffningsmedel. Man såg här ryttare – och ryttarinnor, dessa senare till ett mycket stort antal – af alla stånd och åldrar i otalig mängd ila fram bland öfriga trafikerande. (Hjulsport, nr 14,1895)

Några bidrag undersöker cykelns ställning i det samtida Danmark, med särskilt fokus på Köpenhamn. I en del av dessa riktas intressant nog direkt eller indirekt kritik mot föreställningen om Danmark som cyklismens förlovade land. 

För att skapa ett hållbart samhälle måste cyklisterna bli fler och sträckorna de cyklar bli längre.
Forskarna menar också att vi kan lära oss något om cyklingens nutida potential genom att undersöka viklen ställning cykling hade i samhällsdebatten och samhällsplanering vid tiden för det moderna samhällets genombrott, dvs runt sekelskiftet 1900. Det var bland annat då som föreställningen om Danmark som cyklismens paradis växte fram.


Läs numret här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin