måndag 4 november 2013

Om köpglädje och köpberoende


Confessions of a shopaholic
Bild: tiny_packages 

Bilden av den köpberoende konsumenten spänner från en missbrukare med svåra ekonomiska och sociala problem till en flärdfull fashionista som köper ögonfallande mycket och gärna berättar om sina fynd. Köpberoende kan se ut på många olika sätt. 

I dag ägnade jag en del av min lunchrast åt att lyssna på Ulrika Holmberg som pratade om köpglädje och köpberoende på stadsbiblioteket 300m2. Det var en föreläsning i serien "Dagens akademiska kvart".
Hon inleddde med att diskuterad begreppet "shopaholic" i förhållande till "köpberoende", hur det sistnämnda är ett negativt laddat ord som syftar på missbruk medan shopaholic gärna används av en person för att beskriva sig själv, att man är en shopping expert. Det har en positiv klang, man idealiserar och exploaterar köplusten. Begreppet shopaholic lyfts fram i både böcker (Kinsella serien), TV-och film (Sex and the city) samt sociala medier. Det finns t.o.mspel för yngre tjejer där poängen är att köpa så mycket som möjligt....
Det ena begreppet glorifierar ett beteende medan det andra skuldbelägger. Det sker även en förflyttning av ansvaret där man hos en shopaholic gärna talar om samhället och butikernas ansvar medan man hos en köpberoende lägger ansvaret på individen.
Även om köpberoende betraktas som ett kvinnligt beteende har det visat sig att det är lika vanligt hos män och att det kan omfatta alla typer av konsumtion. Undersökningar har även visat att det är vanligare hos personer som har en arbetarklassbakgrund, yngre personer utan barn och arbetslösa. Däremot verkar inte inkomst, utbildning eller geografi ha någon större påverkan. Gemensamt för de köpberoende är även att de lider av sämre upplevd hälsa och de har lägre livstillfredsställelse.
En annan intressant synpunkt var att även om en person rent ekonomiskt har råd att överkonsumera kan personen ändå vara köpberoende. Det handlar ändå om ett sjukligt beteende. I intervjuer beskriver köpberoende det som att de drabbas av tunnelseende när de går in i en butik eller att det får ett adrenalinpåslag men när de sen kommer hem med varorna försvinner kicken. Köpberonde har mer med köpandet än varorna att göra.
Ett problem är att det är svårt att gå köpberoende godkänt som en diagnos som kleptomani eller spelmissbruk. Om man får någon av dessa diagnoser kan man få hjälp med exempelvis skuldavskrivning men en köpberonde kan få svårt att få hjälp med behandling.

Som alltid var det intressant att ta del av publikens frågor och reaktioner. En av åhörarna hävdade bestämt att det handlade om "sublimering i ett kärlekslöst samhälle" medan en annan ville veta om det hade funnit något liknande beteende historiskt.

Luxury is not shopping
Avslutningsvis citerade Ulrika Holmberg Rem Koolhaas, professor på Harvard som bland annat har fördjupat sig i konsumtion. 2002 publicerade han ”The Harvard design school guide to shopping”, som beskriver hur shoppingen infiltrerar våra liv och påverkar vår upplevelse av staden.

I en värld där allt är shopping och shopping är allt - vad är då lyx? Äkta lyx är att inte shoppa

Vill du läsa mer om köpberoende kan jag tipsa om Att köpa lyckan av Ann-Britt Aldeman.

Om föreläsaren
Ulrika Holmberg är är föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) och lektor på Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
Ulrika disputerade 2004 på avhandlingen "Nöjd och trogen kund? Konsumenters lojalitet mot dagligvarubutiker", och forskar numera på samspelet mellan konsumenter, butiker, produkter och marknadsföring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin