onsdag 7 augusti 2013

Bokonsdag: Fattiga och rika


Öppenheten om privatekonomi i Hong Kong och avsaknaden av densamma i Sverige är inspirationen till den här faktaboken om svenskarnas privatekonomi. En bok som ger en översiktlig helhetsbild av hur svenska folkets privatekonomi ser ut, varför den ser ut som den gör och vad man kan göra för att påverka sin egen ekonomiska situation.

Boken är indelad i tre delar. Den första delen ger och förklarar fakta om rikedom i Sverige, den andra lägger fram fakta och råd till dig som vill bli rik, och den tredje delen ger viktiga faktorer till den som vill bygga upp en ekonomisk buffert.

Söderman har kartlagt svenska folkets inkomster, förmögenheter, sparvanor och utgifter. Han har undersökt var gränsen för rikedom går ( fem miljoner kronor i finansiella tillgångar) och hur de som är rika har blivit rika (de allra flesta genom företagande).
Man skulle kunna tro att de rika bor i ett fåtal kommuner, såsom Danderyd och Vellinge. Men det visar sig istället att de rika bor utspridda i vårt land och att det i princip finns rika i alla kommuner.
 -Att det bor rika runt om i vårt land beror på att rikedom i normalfallet inte skapas av arv eller höga löner, som är en vanlig uppfattning. Istället är det främst entreprenörer och företagare som blir rika. Och framgångsrika företag finns i alla kommuner, säger Peter Söderman.
 Jag tyckte att boken var både intressant och lättläst! Liksom i Balansakten som jag recenserat tidigare diskuterar författaren hur det låga skattetrycket och framförallt avsaknaden av ett socialt skyddsnät gör att Hongkongborna sparar betydligt mer av sin disponibla inkomst än svenskarna. Över lag skiljer sig Sverige från övriga världen då skillnaden mellan de som har som har lägst respektive högst disponibel inkomst är lägre än i de flesta andra länder.
Författaren reder också ut hur man kan beräkna förmögenhet och hur mycket pengar som egentligen behövs för att man ska kunna leva på sina tillgångar.

För den som själv vill bli rik gör författaren en genomgång av spelvinster respektive sparande som möjliga vägar till rikedom. Han har inte bara tagit reda på hur förmögna personer har blivit rika utan också frågat hur de själva ser på saken. Svaret blir att eget driv" är den enskilt viktigaste orsaken till att de kunnat bygga upp en finansiell förmögenhet. Något att fundera på för den som hoppas på snabba cash genom exempelvis skraplotter... Intressant var även de bästa tipsen för att bli rik - liksom antilistan för hur an ska göra om man inte vill blir rik...

Tredje delen av boken "Till dig som vill bygga upp en ekonomisk buffert" fokuserar på privatekonomi på olika plan. Allt ifrån hur olika typer av konsumtion, exempelvis en köksrenovering, påverkar privatekonomin till författarens funderingar om drivkrafter kring sparande. Det finns även ett appendix om kopplingen mellan rikedom och lycka.

Boken borde intressera de flesta som har någon form av engagemang i sin privatekonomi. Det enda jag saknar är en samlad käll-och litteraturförteckning


Om författaren
Peter Söderman är enligt uppgift en samhällsintresserad ingenjör och ekonom, har de senaste 10 åren startat och utvecklat företag i Hongkong och i Sverige.

Mer
Lyssna till en intervju med författaren

1 kommentar:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin