onsdag 15 januari 2014

Bokonsdag: Broke
About 1.5 million households filed bankruptcy in the last year, making bankruptcy as common as college graduation and divorce.
Idag kommer jag att skriva kort om boken Broke - How Debt Bankrupts the Middle Class.
Boken är skriven av 12 olika forskare inom olika samhällsvetenskapliga discipliner. Den enda som jag kände till sedan innan var Elisabeth Warren som har lanserat the Balanced money formula. Redaktör är Katherine Porter, professor vid University of California, Irvine School of Law. Hon är specialist inom området konsumentkrediter.

Boken är uppdelad i fem delar, "the debtor next door" (vem är det egentligen som ansöker om konkurs, hur ser familjerna ut osv), "Starting right, ending wron"g (vad är det för händelser som har lett fram till beslutet om konkurs), Hurting at home (hur konkurs påverkar bostaden), "The hard road out" ( kan en konkurs vara en bra lösning) och The one and future American dream (två kapitel som ger en historisk och social kontext till amerikanarnas förhållande till konsumentkrediter)

Boken handlar om den amerikanska medelklassen. Tidigare var att studera på college och köpa ett hus, två av de vanligaste sätten att etablera sig i den amerikanska medelklassen. Nu har det istället blivit två av de vanligaste sätten att hamna i så svåra ekonomiska trångmål att man är tvungen att gå i personlig konkurs.
Boken tar upp konsekvenserna av konsumentkrediter men visar att det även är andra faktorer som spelar in. Liksom i dokumentären American winter som jag bloggat om tidigare är det ofta oföutsedda händelser som arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa osv som har medfört ekonomiska problem. Men forskarna visar även att
lönerna hänger inte med och att många använder kredit som ett sätt att överbygga glappet mellan inkomster och utgifter.
Forskarna har även tittat närmare på så skilda saker som vem som har det praktiska ansvaret för familjens ekonomi, exempelvis vem det är som betalar räkningarna till och hur oavslutade studier jämfört med en färdig examina påverkar ekonomin.

Boken var riktigt intressant men lite mer akademisk än vad jag hade tänkt mig. Den innehåller t. ex en hel del statistik och grafer. I och med att boken dessutom helt och hållet fokuserade på amerikanska förhållanden så var det inte så mycket som egentligen kändes relevant för den här bloggens läsare. Även om grundförutsättningarna (inkomster/utgifter, lån) är de samma så är det så mycket som skiljer sig mellan Sverige och USA, exempelvis möjligheten att ansöka om konkurs och skuldsanering. Man behöver faktiskt inte gå längre än till Danmark för att hitta stora skillnader rörande exempelvis bolånemarknaden.
Men är du intresserad av att få en större förståelse och inblick i vad som driver amerikanarna att skuldsätta sig kan jag absolut rekommendera boken.

Mer
Här kan du läsa första kapitlet

Boken är tänkt att använda i undervisningssyfte

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin