torsdag 4 februari 2010

Till minne av Bosse Ljungqvist

Think about death

Bild: Niklas Hellerstedt

För några veckor sedan läste jag i GP att Bosse Ljungqvist hade gått bort genom olyckshändelse i december förra året. Han blev 66 år. Jag hade förmånen att träffa honom några gånger i mitten på 90-talet och han gjorde stort intryck på mig. Jag har ofta tänkt på honom och hans hus på Brännö som jag skriver mer om nedan.

Bosse var en mycket aktiv människa, en föreläsare, filosof, seglare och pedagog. Han föddes i Göteborg och växte upp på Näset. Han utbildade sig inom naturvetenskapliga ämnen på Göteborgs universitet, men var också mycket intresserad av samhällsfrågor och humaniora.
Efter att under många år arbetat som gymnasielärare kom han att delta i utvecklingen av ämnet humanekologi vid Göteborgs universitet.

Han bodde en längre period på Brännö och det var där jag hade förmånen att besöka honom. I ett gammalt missionshus från 1916 skapade han sitt visionshus. Huset hade solfångare på taket som försåg huset med el och inglasade växthus som fungerade som ett reningsverk. Gråvattnet, dvs avloppsvattnet från disk, tvätt och bad filtrerades i växthusets drivbänkar där han odlade tomater om jag inte minns fel. Huset var inte anslutet till det kommunala vatten- och avloppssystemet och Bosse satsade på att bli självförsörjande på el, framställd av vindkraft.
Jag minns även de gamla kylskåpen i trädgården som han använde till kompostbehållare.
Till Visionshuset kunde man komma på studiebesök, det var allt ifrån grundskoleklasser till olika miljögrupper som fick möjlighet att studera Bosses hållbara lösningar. Han var en väldigt entusiastisk och engagerande föreläsare.

Bosse var en man med många järn i elden. 1988 gav han ut boken "Den tämjda människan, humanekologisk bok om naturen, samhället och våra möjligheter"
Han startade en humanekologisk folkhögskolekurs i Höör på 90-talet. Bosse var också seglare. Han var vid två tillfällen volontär i Tanzania, dit han också seglade några år senare. I Tanzania tjänstgjorde han inom FN som viltvårdsexpert i en nationalpark men arbetade även som kemilärare vid ett gymnasium.
Bosse var även engagerad i LETS, Local Exchance and Trade system. LETS är ett bytessystem för varor och tjänster där betalning sker med "poäng". LETS växte fram på 90-talet som en alternativ ekonomi i områden med hög arbetslöshet, ställen där pengar var en bristvara medan mänskliga behov och kunskaper var stora.I Göteborg fanns det bytesringar i Majorna, Bergsjön och på Brännö men jag vet inte hur pass aktiva de är.
På senare tid bodde han i Dalsland där han engagerade sig i att försöka skapa ett centrum för lokal utveckling och samarbete.

Mina tankar går till Bosses familj och vänner

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin