lördag 20 februari 2010

Lördagsfilm: Ikea städar på japanskaKatazuke betyder "städa upp" på japanska och detta är bågot som IKEA har tagit fasta på i den här reklamfilmen. Behöver du fundera på om det är något du behöver så behöver du det inte...

1 kommentar:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin