tisdag 9 juni 2009

Klimatpiloterna minskade utsläppen med 53 ton växthusgaser

climate change

Bild: Twm™

I februari 2008 skrev jag om Klimatpiloterna för första gången och den 4 november förra året fick jag själv möjlighet att åka till Kalmar för att peppa Klimatpiloterna inför deras köpstopp. Projektet började 2007 med att 12 hushåll i Kalmar utsågs till Klimatpiloter. Hushållen fick börja med att göra en växthusgasprofil. De 12 hushållen har därefter under ett år fått 12 utmaningar kopplade till mat, energi, resor och konsumtion. De har även fått personlig rådgivning och inbjudningar till olika arrangemang, aktiviteter och aktioner, där projektet på olika sätt inspirerat till mer klimatsmarta sätt att leva.
Nu finns resultatet av klimatpiloternas sista mätning, - 53 ton växthusgaser. Totalt innebär det en minskning med hela 53 ton växthusgaser under drygt ett års tid, när man räknar med alla personerna i hushållen. 53 ton motsvarar t.ex. 22 flygresor till Thailand TuR eller att köra 10 varv runt jorden, 40 000 mil, med en bil som drar 0,5l per mil. Läs om den sista följetongen här.

1 kommentar:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin