tisdag 16 juni 2009

Nytt klimatpilotprojektHar du inte tänkt så mycket på framtidens miljö förut men vill börja? Bor du
i Laxå eller Askersund har du i så fall dessutom chansen att bli lyckligare.


I de båda grannkommunerna Laxå och Askersund inleds projektet Klimatpiloterna efter sommaren, där sex hushåll i vardera kommun ska få chans att lära sig att "klimatbanta". Projektet har fokus på att visa hur förändringar som minskar hushållens klimatpåverkan också bidrar till ökad livskvalitet så som till exempel bättre ekonomi, bättre hälsa, mindre stress eller spännande upplevelser.


För att utsläpp av 11 ton växthusgaser per år och hushåll ska minskas till ett ton krävs ett engagemang underifrån, inte bara från höga politiker inom EU. Stress boven– En orsak till att vi väljer det som inte är bra för miljön är stress. Vi äter halvfabrikat och vi tar bilen. Det vi erbjuder är en slags tidsverkstad där man får lära sig att prioritera rätt

Tidigare har liknande projekt genomförts i Kalmar och Kristianstad. I Kalmar blev det ett ganska bra resultat, deltagarna minskade sina utsläpp med 53 ton växthusgasor genom att ändra sina vanor. Det skall bli intressant att följa den här omgången Klimatpiloter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin