onsdag 11 juni 2008

Designboost - Den hållbara staden


Efter förra årets succé med deltagare från hela världen återkommer kunskapsföretaget i Malmö, Designboost, den 15 - 17 oktober med det andra av ett årligen återkommande event med visionen "sharing design knowledge". Årets huvudtema är den hållbara staden och bland talarna finns livsstilsgurun Ilse Crawford, arkitekten Bjarke Ingels och designern Ilkka Suppanen.


Den hållbara staden handlar om hur vi bygger hus, vägar och parker. Hur vi
konsumerar och förflyttar oss. Hur vi bor, utbildar och förflyttar oss. Kort
sagt - hur vi på bästa sätt kan skapa en hållbar stad för ett gott liv, säger
David Carlson, en av Designboosts grundare.

På huvudeventet kommer Designboost att genomföra ett trettiotal workshops för speciellt inbjudna deltagare i de två översta våningarna av Turning Torso. Tanken är att idéer kring holistisk syn på hållbar design och den hållbara staden skall debatteras, utväxlas och prövas. Deltagarna består av ett hundratal kreativa människor från hela världen som arbetar med design på ett eller annat sätt samt representanter från näringsliv, intresseorganisationer och skolor. Det kommer också att genomföras tjugo intressanta föreläsningar på Malmö Högskola kring den hållbara staden samt en utställning som visualiserar samma tankar. De två sistnämnda delarna är öppna för allmänheten.


Med design kan vi forma vår omvärld och framtid. Med design kan vi forma morgondagens samhälle. Genom att integrera sociala, ekonomiska och kulturella delar kan vi skapa mer hållbara städer, säger Peer Eriksson, en av Designboosts grundare. Årets övergripande tema är som sagt den hållbara staden, vilket inte enbart avser miljöaspekten, utan även...tja, varken frågor eller svar är givna. Och det finns inga sanningar. Det viktiga är att se saker från nya vinklar och få en knuff framåt, precis det ordet boost betyder.

Designboost är ett kunskapsföretag som hjälper företag och organisationer med kunskap om design i allmänhet och "hållbar design" i synnerhet och hur man använder "hållbar design" som ett konkurrensmedel och en säljbar fördel. Duon bakom Designboost är kommunikationsstrategen Peer Eriksson, grundare av Peer Communication samt design- och framtidsstrategen David Carlson, grundare av David Design och David Report.


Relaterade inlägg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin