onsdag 12 mars 2014

Bokonsdag: Vägskäl


Förra sommaren släpptes boken Vägskäl som redovisar 2012 års nationella SOM-undersökning.
Rapporten innehåller 43 kapitel om ämnen som medier, opinion, politik och samhälle. Vägskäl belyser på olika sätt hur svenska folket ställer sig inför olika vägval. Boken innehåller kapitel om hur svenskar ser på kärnkraft och vindkraft, hur man bedömer relationen till EU och hur man bedömer den svenska insatsen i Afghanistan. Andra områden där opinioner redovisas är invandrings-, bistånds- och arbetsmarknadspolitik. Många kapitel ger på olika sätt en översikt av åsikter och vanor inom kultur- och medieområdet, exempelvis staden som kultur, e-böcker, mobilnyheter och sociala medier.

Vägskäl bygger på resultat från SOM-institutets långa mätserier av svenska folkets åsikter, livsstilar, medievanor och värderingar. Tyngdpunkten i analyserna ligger på dagsläget men hela tiden är fokus på vad det säger om framtiden. Vart är Sverige egentligen på väg?

I årets rapport fastnade jag bland annat för följande tre kapitel:

Må bättre av kultur - en personlighetsfråga? av Sören Holmberg, Lennart Weibull och Mattias Gunnarsson.
SOM-undersökningen visar att det finns vissa om än svaga samband mellan kultur och självuppskattad hälsa, kultur tycks kunna få oss att må bättre!
Om behovet av konsumtionskritik i ett konsumtionssamhälle - av Karin M Ekström
74 procent av de som har en hushållsinkomst på mer än 700000 kronor har "tillbringat tid i köpcentrum" minst en gång i kvartalet medan 53 procent av de som har hushållsinkomst på max 300 000 har "tillbringat tid i köpcentrum". Trots dessa skillnader är det ändå en förhållandevis hög andel som tillbringat tid i köpcentrum. Att tillbringa tid behöver inte nödvändigtvis innebära att man handlar utan att man kan "titta, inspireras, drömma och umgås". Ekström tar även upp att konsumtionen har fått en ökad betydelse som social markör. Vi vill ha ett nytt kök som alla andra, men ändå ett unikt kök som skiljer sig från andras kök.


Även Konsumenters logistik vid matinköp  av Ulrika Holmberg och Johan Hagberg var intressant. Även om det under de senaste år har blivit ett ökat inslag av handel med matvaror via internet, så motsvarar det fortfarande knappt 1 procent av den totala livsmedelshandeln.

1 kommentar:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin