söndag 17 maj 2009

Seminarium: Levande stad (Stockholm)Hur utformar vi en stad med plats för människor? Hur skapar vi utrymme för dem rör sig i staden utan bil? Vad vinner vi på att skapa en sådan stad?
Det känns som det är mycket fokus på cyklar just nu. Den 26 maj arrangerade Miljöpartiet ett intressant seminarium om hur vi skapar en levande och miljövänlig stad på Kulturhuset i Stockholm.
Bland annat höll Per Lundin, forskare på KTH som disputerat med avhandlingen ”Bilsamhället”, ett föredrag om Bilsamhället – framväxt och konsekvenser.
David Sim från Gehl Architects talade om att skapa levande stadsmiljöer. Gehl Architects är världsberömda för sitt arbete med attutforma levande stadsmiljöer världen över. Om vi gör städerna bra för fotgängare och erbjuder upplevelser så får vi fler att komma till, och även stanna i staden. Staden blir då bättre för både vuxna och barn och fler och fler stannar kvar i staden när de får barn.
Sari Wallberg, konsult på Tyréns och en av landets främsta experter på trafikplanering där olika trafikslag samsas talade om ”Shared Space, Trafikrum för alla”
Cykelstad Stockholm, hur får vi cyklingen att bli en naturlig del av staden? Cyklandet har ökat med 75 % de senaste åren,trots detta saknas resurser för cykling. Krister Isaksson, ledandecykelexpert på trafikkontoret Stockholm berättade om vad som behövs för attskapa en cykelstad.

1 kommentar:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin