fredag 15 maj 2009

Mer design


Första året, 2007, hade Designboost "sustainable design" som tema med en övergripande beskrivning av hållbarhet. År två, 2008, fokuserade Designboost på "sustainable city" under temat "Long Live the City". I år kommer Designboost att gå ett steg djupare via "sustainable life" och temat "Design for Life"

Den 14-16 oktober genomför Designboost eventet DesignBoost 2009 i Malmö genom ett flertal integrerade BoostChat (workshops), BoostTalk (föreläsningar) samt en BoostShow (utställning) kring hur vi alla kan leva ett hållbarare liv. Både BoostTalk och BoostShow är öppna för allmänheten. Tanken är att samla representanter för svenskt näringsliv, skolor och organisationer som ges möjlighet att interagera med en internationell samling människor från designvärlden i dess vidaste bemärkelse. Tidigare år har haft allt från designers, arkitekter och framtidsforskare till etnografer, konstnärer och zenbuddistlärare på deltagarlistan.

Målsättningen med Designboost 2009 är att hjälpa alla deltagare och åskådare att ifrågasätta, få insikt och tänka i nya banor när det gäller att skapa ett bättre liv för många människor. Det är ändå det som är det yttersta målet för all design. Designboost anser att det inte går att schablonmässigt likställa hållbarhet med miljövänlighet. Det behövs ett helt nytt synsätt. Designboost har en holistiskt syn på hållbarhet och har utvecklat ett ett eget verktyg, Sustainable Wheel, för att analysera omvärlden.

Men det var mest tjejerna som diskuterade begreppet hållbarhet under sina korta presentationer på scenen. Många av männen verkade mer intresserade av att visa upp bilder på sina snygga produkter. Och visst var de fina - men var det inte designens möjlighet till hållbarhet vi skulle diskutera?

Camino var på plats förra året och hade vissa synpunkter på förhållandet till hållbarhet. Det skall bli intressant att följa årets diskussion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin